nieuws

HUB maakt winnende studieopdracht sociale dienstverleningscluster Berchem (B)

Architectuur

HUB maakt winnende studieopdracht sociale dienstverleningscluster Berchem (B)

HUB is de winnaar van een Open Oproep uitgeschreven door de Vlaams Bouwmeester. Gezocht werd naar een ontwerp voor de sociale dienstverleningscluster van De Ideale Woning in Berchem (B). Het winnende voorstel bestaat uit de renovatie van een bestaand kantoorgebouw en de realisatie van drie nieuwe gebouwen rond een gemeenschappelijke buurttuin.

Toelichting HUB – Het ontwerp voor de dienstencampus van De Ideale Woning gaat over actief aanwezig zijn in een wijk en stad, over de formele en informele aspecten van hulp en ondersteuning bieden, en over een goede ruimtelijke setting die mee dienstbaar is aan deze doelstellingen.

HUB heeft het ontwerpvoorstel gestructureerd rond de begrippen tuin – thuis – huis. Deze beschrijven een soepel speelveld waarbinnen we publieke aansluiting kunnen vinden op de wijk, ruimte kunnen maken voor ontmoeting, en nieuwe modellen kunnen ontwikkelen voor werken en samenwerken.

Het ontwerp begint met de tuin en onderzoekt vervolgens de relatie van gebouwen en kamers tot de tuin. Het uitgangspunt is de creatie van
een informele en vertrouwde omgeving. Met herkenbare elementen zoals een pad, een luifel, een bank, een zonnetent en een keuken. Ruimte voor kleine momenten, maar ook voor een verzorgde overgang van publiek naar privé.

De begrippen ‘kantoor’ en ‘werkruimte’ worden hierbij opgerekt. Er wordt een plek gemaakt voor iedereen, waar niet alles maar toch heel veel kan.

Buitenkamers

De diverse programmadelen worden in verschillende gebouwen ondergebracht. De compositie van deze gebouwen geeft vorm aan een aantal buitenkamers. Deze ruimtelijke structuur zorgt voor een sterke samenhang, maar doet tegelijkertijd plekken ontstaan met een eigen gebruik, eigen identiteit en intimiteit.

De aanleg van de buitenkamers en de architectuur van de gebouwen gaan hand in hand. Ze zijn gericht op het maken van een overgang tussen de formele straatzijde en de informele tuinzijde. De site wordt toegankelijk en wordt voorbereid voor meervoudig gebruik.

De schaal en compositie van de nieuwe gebouwen speelt in op de randen en oriëntatie. Aan de zijde van de Diksmuidelaan maakt een solide uitbreiding van het bestaande kantoorgebouw een verzorgde hoofdtoegang tot de site. In de tuin zijn de gebouwen lager en meer efemeer van kwaliteit.

Projectgegevens

Opdrachtgever De Ideale Woning
Programma 5.120 m² dienstencentrum, kantoren, vergadercentrum, werkplaatsen, magazijnen en collectieve ruimten.
Locatie Diksmuidelaan 276, B-2600 Berchem
Budget € 7.300.000

Architectuurontwerp, procesregie HUB
Partners Arne Deruyter
util
rcr
daidalos peutz
Kasper De Vos

Lees ook:

 

Foto's

Reageer op dit artikel