nieuws

Bouw woonzorgcomplex Heerenveen uit de startblokken

Architectuur

Bouw woonzorgcomplex Heerenveen uit de startblokken
Beeld: Gortemaker Algra Feenstra

De bouw is gestart van het woonzorgcomplex Marijke Hiem in Heerenveen. Het complex, naar een ontwerp van Gortemaker Algra Feenstra, omvat tien woongroepen en centrale voorzieningen gegroepeerd rondom verschillende tuinen.

Toelichting Gortemaker Algra Feenstra – Zelfredzaamheid en keuzevrijheid liggen aan de basis van het ontwerpconcept. Door de gelaagdheid waarmee het woonzorgcomplex is opgezet en vormgegeven, en het verzachten van de overgangen tussen binnen en buiten kunnen we de bewoners een bepaalde mate van keuzevrijheid bieden. Door de hofjesstructuur is er geborgenheid gecreëerd zonder het gevoel te geven dat de bewoner in vrijheid beperkt wordt. De bewoner heeft de keuze zijn dag door te brengen in de geborgenheid van de groep of juist rond te dwalen binnen de hofjes en de tuin. Bewoners zijn overal welkom en komen nooit voor een dichte deur te staan.

Bouwstart Marijke Hiem Heerenveen door Gortemaker Algra Feenstra

Beeld: Gortemaker Algra Feenstra

Voor de doelgroep, waarbij dementie een grote rol speelt, is de aanwezigheid van traditionele waarden van belang. Deze zijn terug te vinden in het ontwerp voor de gevels, de woonkamers, de individuele kamers en de tuinen. Iedere woongroep heeft een eigen entree en bestaat uit negen studio’s en een gemeenschappelijke woonkamer. Het ontwerp voor Marijke Hiem kenmerkt zich door een ingetogen architectuur, die zich naadloos voegt in het stedelijk weefsel. Het complex sluit daarmee aan bij de rustige omgeving, maar vooral ook bij de gebruikersdoelgroep.

Bouwstart Marijke Hiem Heerenveen door Gortemaker Algra Feenstra

Beeld: Gortemaker Algra Feenstra

Comfort en herkenbaarheid in het interieur

In het interieur wordt aandacht besteed aan het comfort en de herkenbaarheid voor de cliënten. De ontsluitingsgangen zijn ontworpen als kloostergang. Iedere individuele kamer heeft naast de voordeur een vitrinekast gekregen waarin persoonlijk objecten van de bewoner opgesteld kunnen worden. Zo wordt de herkenbaarheid van de kamers vergroot terwijl dit tegelijkertijd een verlevendiging van de gang bewerkstelligd. In de individuele kamers is er een zekere mate van inrichtingsflexibiliteit waardoor de kamers gemakkelijk gepersonaliseerd kunnen worden. De gemeenschappelijke woonkamers zijn uitwisselbaar qua functionaliteit, maar ze onderscheiden zich door een verschillende uitstraling en kleurstelling.

Bouwstart Marijke Hiem Heerenveen door Gortemaker Algra Feenstra

Beeld: Gortemaker Algra Feenstra

Vrij ronddwalen in de tuin

Een belangrijk onderdeel van het ontwerp betreft de tuinen. Iedere tuin kent een eigen thema. Binnen de grenzen van het complex kunnen de bewoners vrij ronddwalen, waarbij de verschillende sferen in de tuinen helpen bij de oriëntatie. De buitengrenzen zijn sturend, maar onopvallend, vormgegeven door middel van hagen en poorten. De looproutes door de tuinen worden volledig vlak uitgevoerd zodat een rollator of scootmobiel geen hinder ondervindt.

Tijdloos

Het ontwerp is erop voorbereid dat het gebouw eventueel omgebouwd kan worden tot onafhankelijke woningen. Het complex wordt afgewerkt met een groendak. Dit is enerzijds duurzaam in verband met de buffering van regenwater anderzijds zorgt dit ervoor dat het ingetogen groene ontwerp ook zo toont vanaf de omringende hogere bebouwing.

Opdrachtgever Meriant heeft in het voortraject een schetsontwerp opgesteld met Buro Kade (voorheen MBVDA) dat als basis diende voor de ontwerp- en uitvoeringstender dat begin 2018 plaatsvond. De tender werd gewonnen door een consortium van architectenbureau Gortemaker Algra Feenstra, aannemer Aan De Stegge en installateur Harwig.

Lees ook:

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel