nieuws

Vlaamse cultuurprijs voor Marc Dubois

Architectuur

Vlaamse cultuurprijs voor Marc Dubois
Marc Dubois ontvangt Vlaamse Cultuurprijs Beeld BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Afgelopen week is aan Marc Dubois de Ultima Architectuur 2018 uitgereikt. Dubois kreeg deze cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn niet aflatende inzet voor architectonische kwaliteit, esthetiek en de erkenning van het werk van de architect als creatief proces. Hij durft ook politiek te manoeuvreren en tegen de schenen te schoppen als een bepaald project hem nauw aan het hart ligt.

Marc Dubois (1950) studeerde in 1974 af als architect aan het Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas in Gent. In zijn werkzame leven was hij actief in het onderwijs, het onderzoek en het maatschappelijk dienstbetoon.

Dubois als docent

Vanaf 1978 tot 2015 gaf de Gentenaar les aan Sint-Lucas, waarna hij de overstap maakte naar de Faculteit Architectuur KU Leuven in Gent & Brussel. Die onderwijsopdracht zag hij steeds als een drieledig project: goed lesgeven, studenten enthousiasmeren en hen het historische inzicht bijbrengen dat architectuur meer is dan louter bouwen.

Dubois als onderzoeker

Daarnaast deed hij onderzoek naar architectuur en verschenen zijn artikels in tal van publicaties, onder andere over het oeuvre van Le Corbusier, Carlo Mollino en Álvaro Siza. Dubois publiceerde tevens een monografie over het oeuvre van Albert van Huffel, architect van de Basiliek van het Heilig Hart in Koekelberg. In 2019 verschijnt een nieuwe monografie over Gaston Eysselinck, volgens Dubois een van de interessantste modernistische architecten van België. Ook leverde hij jarenlang bijdragen aan verschillende Europese vakbladen, waaronder Domus en de Architect.

Dubois als activist

Als maatschappelijk dienstbetoon beschouwt Dubois het als zijn bijdrage om architectuur bij een ruimer publiek te introduceren. Hij doet dat via lezingen, cursussen en rondleidingen, en het onder de aandacht brengen en redden van archieven van architecten. In 1983 richtte Dubois samen met collega Christian Kieckens de Stichting Architektuurmuseum (S/AM) op, waarvan hij voorzitter was tot 1993. Deze Stichting is de voorloper van het huidige Vlaams Architectuurinstituut.

Delen over en van architectuur

De jury honoreert Marc dan ook van harte voor dit leven van ‘mee-delen over’ en ‘delen van’ architectuur.

Lees verder

Reageer op dit artikel