nieuws

Nominaties nieuwe entree Kinderdijk

Architectuur

Nominaties nieuwe entree Kinderdijk
Beeld: Skitterphoto/Peter Heeling

In juni 2018 is door de gemeente Molenwaard (nu Molenlanden) een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe, veilige hoofdentree voor het Werelderfgoed Kinderdijk. De entree moet met name gericht zijn op bezoekers die via het water naar Kinderdijk komen. Uit de 37 inzendingen zijn 5 kanshebbers voor de tweede ronde geselecteerd. Een expositie geeft bewoners en andere geïnteresseerden de kans om via een stemronde mee te denken over de plannen.

De vijf plannen die worden tentoongesteld en de inzenders daarvan zijn:

LEKDIJK-park

Lekdijk Park is een nieuwe civieltechnische innovatie die toegevoegd wordt aan het bestaande ingenieuze systeem van watermanagement van Kinderdijk. Het park zal zorgen voor verhoging van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en het is een nieuwe fase in de chronologie op deze plek van innovatie. In het plan wordt onder andere de dijkversterking aangegrepen om een openbaar park te creëren, waarmee het dijklandschap in brede zin de drager van het landschap wordt.

De nieuwe inrichting van de 325 meter lange multifunctionele dijk biedt de kans om het grootste probleem van de huidige situatie op te lossen: het scheiden van de verschillende verkeersstromen die nu voor onwenselijke situaties zorgen. In samenhang met de toekomstige dijkversterking wordt de toegangsweg voor de auto en de bus in het dijklichaam gesitueerd. Hierdoor kan bovenop de dijk een dijkpark ontstaan, dat alleen voor voetgangers en fietsers toegankelijk is.

Inzenders: Dingeman Deijs (Dingeman Deijs Architects) en Ruud van Eck (Waterpas Civiel Adviesbureau) i.s.m. Dennis Koek, Tale Bjelland, Antoine Fourrier en Ulrike Centmayer (Dingeman Deijs Architects), Arjan Hollemans (Waterpas Civiel Adviesbureau), Roelof Stuurman en Peter Kraaijenbrink (Deltares), Dominic Meesters en Vibeke Gieskes

LEKDIJK-PARK-Prijsvraag entree Kinderdijk

LEKDIJK-park

Go with the flow!
Dit plan voorziet in twee doorgangen door de dijk naast de Elshoutsluis, waar logischerwijs al een doorgang zit in de dijk, die gecontroleerd en beheerd wordt. Het merendeel van de bezoekers komt per boot naar Kinderdijk en steekt vanaf de aanlegsteigers de dijk over richting het nieuwe bezoekerscentrum. Het plan combineert een veilige oversteek met het zichtbaar en beleefbaar maken van de sluizen.

Met dit plan wordt niet alleen de uitstraling en bereikbaarheid van Kinderdijk en de verkeersveiligheid rond de entree verbeterd, maar ook de beleving en zichtbaarheid van de techniek. De waterstaatkundige veiligheid is verzekerd dankzij een dubbele waterkering: in de doorgang kunnen twee deuren de doorgang afsluiten. Dat gebeurt bij hoog water (eens in de twee jaar gemiddeld) en ook ’s nachts en op andere momenten dat er geen of weinig bezoekers zijn. De tocht langs de gemalen en molens is een duik in het verleden en in de techniek: alle waterbouwkundige inventies komen voorbij, van hypermoderne sluis tot molens. Bezoekers leggen zo dezelfde weg af als het water en de relatie tussen Middelkade en Lek wordt hersteld; Go with the flow!

Inzenders: Marleen Vink (IN architectuur) en Edward Molenaar (Citeg) i.s.m. Hester Wessels (buro Spin), Audrey Coert (land-made) en Nander van der Plicht (Tauw Group)

Go-with-the-flow-Entree Kinderdijk

Go with the flow

De derde trap
Landschap is de basis voor de nieuwe routing in deze inzending. Vanaf de boot, over een drijvend pad, loop je naar een passage in Elshoutsluizen. Hier krijgt Kinderdijk een iconische entree en wordt de bezoeker getrakteerd op een subliem panorama in de richting van middelkade, lage boezems en de zo kenmerkende molens. De uitlaat van het watersysteem in de Alblasserwaard, wordt het begin van het verhaal over het fascinerende Werelderfgoed en landschap. De beleving van het getrapte watersysteem met bijhorende waterstaatkundige werken begint in de derde trap, in de sluis. Deze nieuwe entree lost een onveilige verkeerssituatie op en richt alle aandacht op het ensemble van waterstaatkundige elementen.

Water stroomt in vier kokers door de Elshoutsluizen. Dit blijft zo. Boven het water is een niveau met technische ruimtes en de opstelling van afsluitmiddelen die het achterland kunnen beschermen tegen hoog water. Op dit niveau wordt in één rechte lijn een doorgang door de sluis opengebroken, waardoor een 17m lange passage van één koker breed ontstaat. De sluis en het aankomstgebied worden ingericht als waardige entree tot het Werelderfgoed om een onvergetelijke herinnering achter te laten bij de groeiende aantallen bezoekers

Inzenders: Stijn Tijhuis (Witteveen+Bos) en Daan Vermeij (Witteveen+Bos), i.s.m. Stephanie Erwin en Tony Hoogendoorn (Witteveen+Bos

de-derde-trap. Nominatie nw entree Kinderdijk

De derde trap

Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed…
Deze innovatieve integratie van dijkdoorgang en waterkering maakt dat bezoekers de weg op de Lekdijk ongelijkvloers kruisen en lokaal verkeer geen hinder meer ondervindt van toeristen. De nieuwe waterentree maakt het arriveren onderdeel van de beleving. Bezoekers ervaren op filmische wijze de kwaliteit en logica van het erfgoed. De bezoeker komt aan omringd door water: de dijk begrenst het perspectief. Men beklimt de dijk en ervaart dat de dijk hoog is c.q. moet zijn. Vervolgens daalt men af door de dijk: de hoge wanden maken de weerstand tegen het water voelbaar. Het perspectief opent zich: de bezoeker staat midden in het gebied.

De waterentree met twee dijkdoorgangen scheidt groepen en individuen, maar biedt beide categorieën bezoekers dezelfde ervaring. Bij piekdrukte kunnen bezoekers eenvoudig worden verdeeld over beide routes. Lijnbussen en touringcars takken aan op dezelfde route. De structuur kan meegroeien als de bezoekersdruk toeneemt.

Inzenders: Rick ten Doeschate (Civic Architects) en Dirk Jan Peters (Royal Haskoning DHV) i.s.m. Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Georgia Taylor Berry, Hiroyuki Gondo en Robert Comas Miralpeix (Civic Architects), Frederik Roebroek (Royal Haskoning DHV) en Artur Borejszo (IMG+)

Nominatie entree Kinderdijk Intensiveren-van-de-belevingswaarde-van-het-erfgoed...

Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed

In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit
In de verte is de Boog zichtbaar als aankondiging van Kinderdijk. Ondanks zijn grootte is de brug, door zijn specifieke constructie, familie van de molens en de bruggen van Kinderdijk. Over de loopbrug belanden de bezoekers op de Dijk. Nu vrijgemaakt van verkeer is daar het entreepark, een waardige introductie voor Kinderdijk. De dijk behoudt daarin zijn utilitaire karakter en is herkenbaar als lijnvormig element. De materialisering sluit aan op die van de historie van het gebied. Gebouwen en paden sluiten haaks aan op de Dijk.

De Spuisluis doorsnijdt de Dijk. Zijn platformen op verschillende niveaus geven uitzicht naar Kinderdijk en de Lek vanaf cruciale posities. De werking van de sluis is zichtbaar via glas in de vloer en glazen achterwand van de machinekamer. Verrassend is de focus over de centrale as van Kinderdijk. Door projecties in het glas wordt uitgelegd wat er te zien is. Terugkerend vanuit Kinderdijk zien de bezoekers de ingetogen Spuisluis geflankeerd door bomen aan weerszijden. De Boog is net te zien als een lijn boven de dijk. Ook ’s avonds is het beeld terughoudend. Een licht schijnsel van de Boog zweeft als een aura achter de dijk. Het licht van Spuisluis doorsnijdt de Dijk.

Inzenders: Bert Tjhie (TEKTON Architecten) en Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) i.s.m. Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, Menno Trautwein en Olivier Lodder (TEKTON Architekten) en Evelien de Mey (EDM tuin en landschap)

Nominatie entree Kinderdijk In-Spin-de-Bocht-gaat-In-Uit-Spuit-de-Bocht-gaat-Uit

In Spin de bocht gaat in – Uit spuit de bocht gaat uit

Voorkeur

De ontwerpen kunnen tot en met 17 februari elke middag van 12:00 tot 17:00 uur worden bekeken. De gemeente vindt het belangrijk te weten hoe de bewoners en andere geïnteresseerden over de plannen denken. De ontwerpen worden daarom tentoongesteld voordat de jury de inzendingen beoordeelt. De reacties neemt de jury mee in haar eindoordeel, dat eind maart zal worden geveld.

Jury

De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit Adri Bom-Lemstra (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland, voorzitter, zonder stemrecht), Yttje Feddes (Feddes Olthof Landschapsarchitecten en vm. Rijksadviseur voor het Landschap), Bas Jonkman (hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft), Robin de Lange (directeur Ouwehands Dierenpark), Dorus Meurs (M&DB Architecten en winnaar van de prijsvraag Werelderfgoed Kinderdijk) en Leonard de Wit (hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Secretaris van de jury is Cilly Jansen, m.m.v. Bram Talman, Architectuur Lokaal.

Kostenplaatje

De winnaar krijgt vervolgens de opdracht om het ontwerp uit te werken tot een meer gedetailleerd plan. Daarvan wordt dan een kostenplaatje gemaakt. De nieuwe entree is er dan nog niet. De gemeente Molenlanden stelt in de tussentijd ‘op zoek’ te gaan naar subsidies en fondsen om de realisatie van het winnende ontwerp ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

Meer informatie over de prijsvraag en het verloop tot nu toe is te vinden op arch-lokaal.nl of via Kinderdijk in perspectief

 

Reageer op dit artikel