nieuws

Nieuwe directie voor CASA

Architectuur

Nieuwe directie voor CASA
Foto: van links naar rechts Ton Schulte, Inge Stevens, Edwin Verdurmen. Fotograaf Masha Bakker Photography

Tijdens de Opening van het Architectuurjaar 2019 eind januari vierde Architectuurcentrum CASA zijn derde lustrum. Deze mijlpaal vormde voor Edwin Verdurmen aanleiding om na vijftien jaar zijn functie als directeur van CASA over te dragen aan Ton Schulte en Inge Stevens. Onder de nieuwe leiding zijn continuïteit en kwaliteit gewaarborgd, maar zal het accent meer op de kernprogramma van het instituut komen te liggen.

Het nieuwe jaarthema is daar de aanzet toe: in 2019 gaat Architectuurcentrum CASA (Centrum voor architectuur en stedenbouw Arnhem) op zoek naar de (on)mogelijkheid van idealistische, innovatieve en visionaire architectuur en stedenbouw anno nu. Kapstok hiervoor is de honderdste verjaardag van het Bauhaus; de idealen van toen – waarin creativiteit en experiment, de kruisbestuiving van de verschillende disciplines en utopische visies voor een betere wereld voor iedereen centraal stonden – vormen het uitgangspunt voor het jaarthema van 2019: NUTOPIA!

Ton Schulte en Inge Stevens, beiden vormen sinds het voorjaar van 2008 onderdeel van het CASA-projectbureau. Schulte was de afgelopen jaren voornamelijk actief als programmamaker, onderzoeker en redacteur. Stevens was werkzaam als officemanager en producer. In het verlengde daarvan zijn zij nu respectievelijk artistiek-inhoudelijk en financieel-zakelijk verantwoordelijk.

Edwin Verdurmen CASA. Beeld Rachelle Stoffels

Edwin Verdurmen blikt terug op 15 jaar CASA. Beeld: Rachelle Stoffels

Edwin Verdurmen

Architectuurcentrum CASA werd eind november 2003 opgericht op initiatief van architecten Addy de Boer en Peter Groot, erfgoeddeskundige Roger Crols en Edwin Verdurmen. Verdurmen, eveneens opgeleid als architect, verbond zijn professionele ambitie met die van het jonge architectuurcentrum, waar hij zich bijna fulltime voor ging inzetten.  Onder zijn leiding groeide CASA in de afgelopen vijftien jaar uit tot het platform waar het debat over de ontwikkeling van de stad plaatsvindt. Daaraan heeft Verdurmen niet alleen als medeoprichter en directeur, maar ook als verbinder en discussieleider een essentiële bijdrage geleverd. Verdurmen blijft betrokken bij CASA als adviseur en moderator.

Lees ook

Reageer op dit artikel