nieuws

Architecten vaker terug naar de tekentafel door stijgende bouwkosten

Architectuur

Architecten moeten, volgens de BNA, door de sterk stijgende bouwkosten steeds vaker hun ontwerpen aanpassen. Hun oorspronkelijke plannen passen niet meer binnen het budget.

Architecten vaker terug naar de tekentafel door stijgende bouwkosten

‘De ontwikkeling van de bouwkosten is door de huidige bouwwoede zo wispelturig dat niemand er nog harde uitspraken over durft te doen. Soms moeten ontwerpen wel twee of drie keer worden veranderd’, zegt Michel Geertse van de BNA op de website van het FD. Architecten krijgen daar volgens de BNA lang niet altijd voor betaald.

Goedkopere baksteen

Officiële cijfers heeft de architectenbranche niet, maar Geertse schat dat in driekwart van de gevallen het kostenplaatje van de aannemer aanzienlijk hoger uitvalt dan waar de architect op had gerekend. Het gaat dan om overschrijdingen die niet eenvoudig op te lossen zijn met een goedkopere baksteen of het weglaten van een keuken. Het vereist grotere ingrepen, zoals een andere kapconstructie.

Vooral op de markt voor particulieren zijn de overschrijdingen soms groot. Maar ook op de professionele markt moeten architecten regelmatig ontwerpen versoberen vanwege de hoge bouwkosten.

Sectorprognose Bouw

ABN AMRO schrijft in zijn vandaag verschenen Sectorprognose Bouw woorden van gelijke strekking. De bank verwacht dat de groei in de hele bouw door het tekort aan personeel en de hoge bouwkosten zal dalen van 7 procent in 2018 naar 4 procent in 2019. Voor 2020 verwacht de bank zelfs een daling van 2,5 procent. Voor architecten is eveneens sprake van een groeidaling, van 5,6 procent in 2018 naar 4 procent in 2019. Reden hiervoor is, zo zegt Madeline Buijs, sectoreconoom bij ANB Amro, ‘projecten blijven langer in de planfase en gaan soms helemaal niet door vanwege hogere bouwkosten’.

Woningbouw niet langer grootste aanjager van groei

De woningbouw is niet langer de belangrijkste groeimotor van de bouw, zo schrijft de bank in haar prognose, met een groei van 4,5 procent in 2019 en 1,5 procent in 2020. De vooruitzichten voor de grond- weg- en waterbouw zijn daarentegen zeer goed, doordat de rijksoverheid veel in infrastructuur gaat investeren. Zowel in nieuwbouw als onderhoud. Vooral in het onderhoud van bruggen zal de komende jaren veel geïnvesteerd moeten worden. Of deze groeiverwachtingen worden gerealiseerd, is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel.

Innovatie is broodnodig

Uit de Sectorprognose van ABN AMRO: ‘Innovatie is dan ook cruciaal voor de bouwsector, maar zal op de korte termijn moeilijk te realiseren zijn. Het zorgt ervoor dat de kosten dalen en beter onder controle kunnen worden gehouden, er efficiënter wordt gewerkt, er minder personeel nodig is en de arbeidsproductiviteit omhoog kan. Ook zorgt innovatie voor hogere rendementen in de bouw, waardoor bedrijven beter in staat zijn om een buffer op te bouwen voor als het weer slechter gaat. Voor innovatie is echter kapitaal nodig en het vergt een afwijkende manier van werken. Innovatie levert dus op de korte termijn een extra risico op. En juist een sector die toch al kampt met traditioneel lage marges kan deze extra risico’s moeilijk dragen. De bouwsector lijkt op dit punt in een spagaat te zijn beland.’

Lees meer bij de bron

Download hier de sectorprognose BOUW van de ABN AMRO

 

Reageer op dit artikel