nieuws

Visies op Den Haag Zuidwest

Architectuur

Visies op Den Haag Zuidwest
Een ring van Hoogbouw rond het Zuiderpark. Uit het Verdichtingsvoorstel Nieuw-Zuidwest door Sanne van Loon, Martijn de Visser en Niraj Sewraj

Den Haag Zuidwest staat hoog op de stedelijke agenda. Niet alleen vanwege de sociaal economische opgave, maar ook als belangrijke verdichtingslocatie voor Den Haag. Drie teams ontwierpen een toekomst visie voor de Meppelweg of Melis Stokelaan in Den Haag Zuidwest tijdens het door Platform STAD georganiseerde tweedaagse STAD atelier.

Alle teams benadrukken in hun voorstellen dat er naast woningen vooral voorzieningen en werkruimten nodig zijn voor een impuls van de wijk en de buurteconomie. Ook bouwen ze alle drie voort op de sterke ruimtelijke structuur van Zuidwest, de grootste wederopbouwwijk van Nederland. Ze zochten de ‘pareltjes’ in de bestaande architectuur en vertalen de sociale idealen van toen over bijvoorbeeld gedeelde groene ruimte naar hedendaags collectief ruimtegebruik en functiemenging. De meer provocerende voorstellen, van bijvoorbeeld een serie torens rond het Zuiderpark of het maken van een poort in het woningbouwblok aan het einde van de Meppelweg, zijn niet bedoeld om direct uit te voeren, maar zetten aan tot een meer fundamentele discussie over uitgangspunten.

Voorstellen per team

Verdichtingsvoorstel Den Haag Zuid West: Nieuw-Zuidwest door Sanne van Loon, Martijn de Visser en Niraj Sewraj

Verdichtingsvoorstel Nieuw-Zuidwest door Sanne van Loon, Martijn de Visser en Niraj Sewraj

TEAM 1 ‐ Nieuw Zuidwest ‐ de potentie van de Melis Stokelaan
Sanne van Loon (Van Wilsum Van Loon), Martijn de Visser (Atelier PRO) en Niraj Sewraj (BPD) laten in hun plan zien zien dat de verdichting die de gemeente in Zuidwest wil realiseren, mogelijk zou zijn met een ring van hoogbouw rondom het Zuiderpark. Het zogenaamde Park Centraal is geïnspireerd op Central Park in New York.
Het andere voorstel dat de groep voor de Melis Stokelaan doet is Meander. Dit voorstel gaat uit van een waaier aan oplossingen langs de Melis Stokelaan. Sommige blokken zijn het waard om te behouden vanwege architectonische kwaliteit, maar andere zijn wellicht meer gebaat bij sloop/nieuwbouw scenario’s waarin grotere woningen en eventueel hoogbouw kunnen worden toegevoegd. Deze nieuwe blokken zullen uitsteken ten opzichte van de bestaande bouw.
Hierdoor ontstaat een natuurlijk meander in de lange Melis Stokelaan. Zo transformeert de verkeersader in een route voor langzamer verkeer, waar plaats is voor ontmoeting en activiteit.

Een ring van Hoogbouw rond het Zuiderpark. Uit het ontwerpvoorstel: Nieuw-Zuidwest door Sanne van Loon, Martijn de Visser en Niraj Sewraj

 

Verdichtingsvoorstel Den Haag Zuidwest Meppelpark

Meppelpark, het voorstel van Geoffrey Eberle, Gerben Helleman, Greetje van den Nouweland en Jasper Spigt

TEAM 2 ‐ Meppelweg wordt Meppelpark: van verkeersader naar bestemming
Met het project Meppelpark zien Geoffrey Eberle (BOLD Collective), Gerben Helleman (Stadslente), Greetje van den Nouweland (Group A) en Jasper Spigt (architecten Van Mourik) de oplossing in de openbare ruimte. Ze identificeren op basis van de huidige bebouwing en het karakter van dwarsstraten zoals de Leyweg, vier nieuwe sferen voor de Meppelweg. Een hoog stedelijk gebied aan het Zuiderpark waar hoogbouw mogelijk zou zijn. Een creatief gebied bij de aansluiting van de Leyweg en Zuid57, een mix tussen wonen en werken rond de ingang van industriegebied Kerketuinen. En richting de Uithof een zone vooral gericht op wonen.

Uit het voorstel Meppelpark van Geoffrey Eberle, Greetje van den Nouweland, Gerben Helleman en Jasper Spigt

Meppelpark van Geoffrey Eberle, Greetje van den Nouweland, Gerben Helleman en Jasper Spigt

De verbinder tussen deze zones is het Meppelpark. De groep realiseert het park door het straatprofiel van de Meppelweg te herschikken en de aanwezige groene ruimte beter te benutten. De nu doodse middenberm wordt makkelijker toegankelijk door verlegging van rijbanen en krijgt door een vernieuwde inrichting meer verblijfskwaliteit. Het park transformeert de Meppelweg van verkeersader naar een bestemming.

Verdichtingsculturen ZW van Michael Daane Bolier, Sandra van Dijk en Barend Jansen

Verdichtingsculturen ZW van Michael Daane Bolier, Sandra van Dijk en Barend Jansen

TEAM 3 ‐ Verdichtingsculturen, Groen in de stad en stad in het groen
Michael Daane Bolier (M& DB architecten), Sandra van Dijk (BGSV), en Barend Janssen (Provincie Zuid‐Holland) bogen zich ook over de Meppelweg. Zij zien een omslag in het karakter van de as ter hoogte van de kruising met de Dedemsvaartweg. De Meppelweg nabij het Zuiderpark kent een duidelijke straatwand en is verweven met de rest van Den Haag, terwijl richting de Uithof de buurt een enclave vormt in een zee van groen. Het team ontwikkelde twee verdichtingsstrategieën gebaseerd op de huidige bebouwing en kwaliteiten: De Hofcultuur en de Randcultuur. In de Hofcultuur wordt het stedelijk weefsel rond de Meppelweg georiënteerd op het Zuiderpark en ‘gerepareerd’. Het ongedefinieerde kijkgroen wordt ingekaderd en bruikbaar gemaakt voor omwonenden met een grote diversiteit aan ontbrekende woningtypen, bijvoorbeeld studenten‐, kangoeroe‐ of studiowoningen.

Verdichtingsculturen ZW van Michael Daane Bolier, Sandra van Dijk en Barend Jansen

Verdichtingsculturen ZW van Michael Daane Bolier, Sandra van Dijk en Barend Jansen

De Randcultuur bestaat uit nieuwe combinaties van woon/werkruimtes richting de straat en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein. Dit deel van de Meppelweg richt zich nadrukkelijk op de rand van de stad en de regio.

Reageer op dit artikel