nieuws

Metamorfose Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout (B)

Architectuur

Metamorfose Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout (B)
Beeld: Achtergael Architecten

Het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout ondergaat momenteel een stevige renovatie. Naast de afbraak van enkele oude bijgebouwen en het vervangen de daken van de hallen, zullen een nieuwe toren en een L-vormige kantoorlus aan de locatie worden toegevoegd. Het ontwerp is van de hand van Achtergael Architecten en ook Studieburo Mouton, RCR Studiebureau en Daidalos Peutz ingenieursbureau zijn ingeschakeld. Hoofdaannemer in een eerste fase is Wyckaert.

Het eisenprogramma van de renovatie van het Waterbouwkundig Laboratorium, onderdeel van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, is op te splitsen in twee delen. Enerzijds zijn er de 120 werkplaatsen, aangevuld met gekoppelde diensten en laboratoria. Anderzijds zijn er de gevraagde publieke functies zoals het onthaal, een auditorium, een bibliotheek en een ruime refter. Daarnaast werd ook gevraagd de daken van de hallen te restaureren/vernieuwen.

Beeld: Achtergael Architecten

Kantoorcluster

Enkele oude, uitgeleefde (bij)gebouwen worden afgebroken om kwalitatieve groene open ruimte te creëren voor de site en zijn omgeving. Door het toevoegen van een L-vormig volume bovenop de bestaande gebouwen wordt de bestaande interne circulatie vervolledigd en uitgebreid. Er ontstaat een kantoorcluster die door zijn ringvorm een sterke eenheid vormt. Dit resulteert in logische connecties en visueel contact tussen de verschillende diensten.

Beeld: Achtergael Architecten

Toren als blikvanger

De hogere, publieksgerichte toren is de blikvanger en vormt eveneens de nieuwe toegang van de locatie. In de toren worden alle publieksfuncties (onthaal, auditorium, bibliotheek en refter) gestapeld. Door de grote omvang van het programma van eisen en de beperkte vrije ruimte op de site, wordt gedeeltelijk bovenop de bestaande gebouwen gebouwd. Zowel op vlak van stabiliteit, technieken en architectuur was het voor Achtergael Architecten een uitdaging om de L-vormige kantoorlus als een vanzelfsprekendheid te laten ogen.

Lees verder bij de bron

Reageer op dit artikel