nieuws

Woonwijk ‘Eilanden van Hain’ wint tender voor invulling voormalige sportvelden Krommenie, Zaanstad

Architectuur

Met het winnende plan ‘Eilanden van Hain’ van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, Common Affairs en landschapsontwerper FLUX landscape architecture krijgt Zaanstad een eerste energieneutrale, waterrijke woonwijk met circa 235 grondgebonden woningen. Voor de realisatie van het plan, gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, wordt samengewerkt met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven.

‘Eilanden van Hain’, de naam verwijst naar de historie van de locatie. ’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats nabij de Busch en Dam van wat ooit een Romiense wachttoren, militaire vestiging of heiligdom is geweest. Heden ten dage komt de nieuwe woonwijk op de 13,8 hectare grote locatie waar de sportvelden van Provily en Slibkuil lagen, aan de westzijde van Krommenie.

Het ontwerp van het landschap is in handen van FLUX landscape architecture. Model voor het plan staat het grillige patroon van de oude polders uit de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is. De voormalige sportvelden worden eilanden waardoor er veel ruimte is voor water. Hierdoor is het gebied volledig waterbergend.

Eilanden van Hain, FLUX, AM, Common Affairs

Eigentijds, integraal en duurzaam

Door samen te werken met Staatsbosbeheer is het mogelijk de omringende natuur ook fysiek een plek te geven zelfs tot in de omliggende woonwijken. Op de eilanden wordt er, net als in de oude dorpen, aan het rustige lint gewoond en geleefd. Door de verspringende rooilijnen en de diversiteit aan woningen ontstaat er een informele sfeer. Woningen hebben soms een diepe en soms een ondiepe voortuin. Op deze manier ontstaat niet alleen een levendig beeld, maar zijn de woningen nog beter op de zon georiënteerd.

De architectuur van de huizen is eigentijds, duurzaam en circulair, maar tegelijkertijd diep geworteld in de principes van de oudste huizen en schuren uit de Zaanstreek.

AM heeft de tender doorlopen in samenwerking met Staatsbosbeheer, Common Affairs, FLUX landscape architecture, Arcadis, BAM Energy Systems, Kuijs Reinder Kakes, Van der Tol en Beaumont communicatie.

In de komende periode zullen partijen starten met de verdere planvoorbereiding en gezamenlijk de eerste participatieavond voorbereiden.

Reageer op dit artikel