nieuws

Oproep Innovaties in de Woningbouw

Architectuur

Architectuurcentrum Amsterdam is op zoek naar innovaties in de woningbouw voor een debatavond op 26 september 2018. Het kan gaan om nieuwe woontypologieën, nieuwe concepten of technische innovaties die een antwoord bieden aan de druk op de woningmarkt.

Amsterdam verdicht en verstedelijkt in rap tempo. De woningen worden duurder en kleiner. Tegelijkertijd wil Amsterdam een inclusieve stad zijn, en iedereen een plek bieden. Wat kunnen architecten en conceptontwikkelaars doen om dit vraagstuk het hoofd te bieden? Zijn de ontwerpers echt aan zet in dit probleem? Welke woonvormen zijn er nodig om het probleem aan te pakken en, beter nog, op te lossen? En hoe kunnen succesvolle innovaties grootschalig vervolg krijgen? Op de avond zullen we nieuwe en gerealiseerde concepten de revue laten passeren en het debat aangaan over de toepassing en noodzaak van de innovaties.

Inzenden

Stuur je ontwerp en of gerealiseerde plan uiterlijk 31 augustus 2018 in per e-mail aan Emma Heinhuis via emma@arcam.nl. In de eerste week van september maken we de selectie. Je inzending moet meer omvatten dan een hersenspinsel. Het mag een ontwerp zijn, maar ook een gerealiseerd plan dat nieuw en innovatief is binnen het gestelde kader.

Reageer op dit artikel