nieuws

Ontwerpaanpassingen OCC Den Haag vallen duurder uit

Architectuur

Het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC) in Den haag gaat 31 miljoen euro extra kosten. Daarmee komt het totale kostenplaatje uit op 210 miljoen euro. Er worden 21 aanpassingen doorgevoerd in het ontwerp van Jo Coenen en Patrick Fransen (NOAHH). De oplevering verschuift van juni 2020 naar begin 2021.

Een jaar geleden is gestart met de bouw van het OCC in Den Haag. De complexiteit van de opgave heeft in de tussentijd tot verschillende problemen geleid. Zo stuitte de aannemer op holle ruimtes in de parkeergarage en bleek er asbest aanwezig.

Package-deal

Nu is besloten om in deze fase van de bouw al in te grijpen. Er komen in totaal 21 aanpassingen die de kwaliteit van het complex moeten verbeteren. Dit moet ook de juridische geschillen tussen de gemeente Den Haag en bouwcombinatie Cadanz oplossen.

Boudewijn Revis, verantwoordelijk wethouder van het project, noemt de ‘package-deal’ nodig voor alle betrokken partijen: “De vraag was: aanpakken of aanmodderen. Alle partijen waren het er over eens om alle vraagstukken in één keer op te lossen. Het is in het belang van de stad, nu we al een jaar aan het bouwen zijn, dat het gebouw en het plein straks op een goede en verantwoordelijke manier aan de stad kan worden teruggegeven.”

OCC Den Haag

OCC Den Haag

Invloed op ontwerp

De aanpassingen hebben flinke invloed op het ontwerp van het OCC. Zo komen er aanpassingen aan de entreehal en het zicht op de theaterzaal vanuit de entreehal. De ingang van de fietsenkelder komt op een andere plek en diverse entrees worden verbreed. Nieuwe schuifwanden moeten zorgen voor een multifunctionele foyer, de lange gangen worden verlevendigd en de publieke toiletten verbeterd.

De beweegbare vloer in de concertzaal komt er niet. De toekomstige gebruikers wensten dit om de zaal voor meer doeleinden te kunnen gebruiken. Doordat de kolommen al gestort waren, bleek het te duur om deze aanpassing nog door te voeren.

OCC Den Haag

OCC Den Haag

OCC

Het OCC komt aan het Spuiplein in Den Haag te staan. Het gebouw gaat vier grote culturele instellingen huisvesten: het Nederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het Konijnklijk Conseratorium en het Dans- en Muziekcentrum. Daarmee vervangt het complex het Lucent Danstheater van Rem Koolhaas en de Dr. Anton Philipszaal van Dick van Mourik en Peter Vermeulen.

In het alzijdige ontwerp zijn de eerste verdiepingen zoveel mogelijk ingevuld met publiek toegankelijke functies. De vier grote zalen liggen naast elkaar en zijn omringd door een ring van lesruimten en muziekstudio’s.

Lees ook

Reageer op dit artikel