nieuws

Jonge bestuurders Texel willen status aparte voor woningbouw

Architectuur

Jonge bestuurders Texel willen status aparte voor woningbouw

De Jonge Bestuurders Texel hebben een zienswijze ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvisie van de provincie die nu ter inzage ligt. In deze omgevingsvisie wordt gesteld dat de regio Noord-Holland Noord 23.000 woningen tot aan 2030 nodig heeft. De verwachting is dat gemeenten onderling moeten bepalen hoeveel elke gemeente daarvan mag bouwen. De Jonge Bestuurders zijn bang dat Texel er bekaaid vanaf komt en het woningprobleem alleen maar verder toeneemt.

De werkgroep Jonge Bestuurders Texel (JBT) heeft als doel het vestigingsklimaat op Texel voor jongeren te verbeteren om zo de economie en leefbaarheid van het eiland ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Dit voorjaar presenteerde de werkgroep een manifest met zes thema’s  ‘Gien kukel over ’t net late vliêge’ die volgens de groep van belang zijn om het vestigingsklimaat te verbeteren.

Manifest

In het manifest zijn zes thema’s beschreven die samenhangen met een goed vestigingsklimaat voor relatief jonge mensen. Dit zijn Wonen, Onderwijs, Werk & economie, Toerisme, Zorg en Duurzaamheid. Per thema hebben de jonge bestuurders in kaart gebracht hoe de huidige situatie is. Daarnaast worden de risico’s beschreven als er niks gedaan wordt, maar worden ook de kansen toegelicht. Ook geeft de werkgroep een gewenste situatie (over tien jaar) aan. Tot slot doet de werkgroep een handreiking voor de toekomst bij elk desbetreffende thema.

Betaalbare woningen

 

Eén van de belangrijkste onderdelen uit die analyse is dat er op dit moment te weinig betaalbare woningen zijn op Texel voor jonge huishoudens die zich op het eiland willen vestigen. Tijdens een gesprek met wethouder Huisman kwam de ontwerp-omgevingsvisie van de provincie, die nu ter inzage ligt, ter sprake. In deze omgevingsvisie wordt gesteld dat de regio Noord-Holland Noord 23.000 woningen tot aan 2030 nodig heeft. De verwachting is dat gemeenten onderling moeten bepalen hoeveel elke gemeente daarvan mag bouwen.

Jonge Bestuurders Texel heeft afgelopen weken gewerkt aan een zienswijze. Daarin vraagt de werkgroep de provincie om een Status Aparte te erkennen voor Texel, zoals die eerder in het Regionaal Actieprogramma van de provincie en Noordkop ook al is genoemd, zodat Texel voortaan zelf rechtstreeks met de provincie elke vijf jaar kan afstemmen hoeveel woningen er gebouwd mogen worden.

De werkgroep voorziet bovendien grote economische schade als er niet snel iets verandert. De Jonge Bestuurders wijst daarbij op het grote tekort aan personeel, dat nu al speelt. Uit de analyse blijkt dat sommige bedrijven hun deuren een deel van de week sluiten of verplaatsen ze onderdelen naar de vaste wal. Texel is ook op dit gebied onvergelijkbaar met andere plattelandsgemeenten of de regio. De Jonge Bestuurders Texel vragen de provincie daarom voor een Status Aparte”, aldus Pepijn Lijklema voorzitter van JBT.  De werkgroep laat tenslotte weten dat inmiddels verschillende grote instanties op Texel, zoals woningcorporatie Woontij, hun steun hebben verklaard aan de zienswijze.

Partijen die de zienswijze willen ondersteunen kunnen zich melden bij voorzitter Pepijn Lijklema. Dit kan via e-mailadres info@vigornovus.com

De Jonge Bestuurders Texel bestaat uit Willem-Johan Bakker, Ricardo de Graaf, Job Schepers, Ineke Bremer, Ivo Huizinga, Menno Timmer, Immetje Duin, Marleen Keijser, Evalien Weterings, Maartje Duin, Pepijn Lijklema, Josien Wolf, Morten Eschweiler, Niels Rutten en Tamara Zijm.

Bron: Texelse Courant

Reageer op dit artikel