nieuws

Transformatieplein: Vernieuwing Centrum Nieuw-West al goed zichtbaar

Architectuur

Door sloop, nieuwbouw en renovatie moet het Osdorpplein samen met de omliggende omgeving uitgroeien tot het nieuwe, hoogwaardige centrum van het snel groeiende stadsdeel Nieuw-West.

Transformatieplein: Vernieuwing Centrum Nieuw-West al goed zichtbaar

Centrum Nieuw-West, Amsterdam

Daar wordt nu hard aan gewerkt. Een groot deel van het gebied is veranderd in bouwterrein. De eerste nieuwe woningen zijn inmiddels opgeleverd.

De eerste plannen voor de vernieuwing van Centrum Nieuw-West dateren al van ruim tien jaar geleden. Vanwege de economische crisis is het plan op een aantal onderdelen aangepast. De belangrijkste wijziging is het verkleinen van het areaal aan openbare ruimte om zo de beoogde kwaliteit te kunnen realiseren.

Osdorp is een van de Amsterdamse westelijke tuinsteden die in de jaren vijftig gebouwd zijn op basis van de staduitbreidingsplannen van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. ‘De centrumfunctie was er al, maar het winkelcentrum is verouderd en naar binnen gekeerd’, zegt projectmanager voor ontwikkeling en ontwerp Roelof van Essen. De vernieuwing van het gebied dient meerdere doelen. Centrum Nieuw-West moet niet alleen aantrekkelijker worden, maar er moet ook meer differentiatie komen in de wijk: niet meer vrijwel uitsluitend sociale huurwoningen, maar ook koopappartementen en grondgebonden woningen. In totaal komen er ruim 1700 nieuwe woningen. Dat zijn er zo’n 1100 meer dan het aantal dat gesloopt is.

Trekker

Met het versterken van de centrumfunctie zal het gebied nog meer fungeren als trekker, niet alleen voor de bewoners uit de buurt en uit andere delen van het stadsdeel, maar ook voor Amsterdammers elders uit de stad en voor toeristen. Zo krijgt Centrum Nieuw-West er nog een hotel bij. Verder wordt gekeken naar de mogelijkheid om het bestaande theater de Meervaart op te knappen en om meer culturele voorzieningen naar de wijk te halen, zoals een bioscoop en een museum. De wens is om een iconisch gebouw neer te zetten, dat als eyecatcher kan dienen.

Sloterplas Amsterdam Transformatieplein 2018

Een van de grootste pluspunten van het gebied is de centrale ligging aan de Sloterplas. Van Essen: ‘Dat maakt dit gebied uniek.’ De relatie tussen het gebied rond de plas en het winkelcentrum is niet optimaal. De drukke verkeersweg Meer en Vaart vormt nu nog een barrière. Een van de uitdagingen is om een betere verbinding te leggen tussen het oevergebied van de plas en het winkelcentrum. Dat gebeurt onder meer door de weg een nieuwe inrichting te geven met een gedeelde bus- en trambaan, zonder dat het ten koste gaat van de doorstroming van deze belangrijke verkeersader. Een nog aan te leggen gracht bij de nieuwe woningen helpt ook om de relatie tussen plas en woon-winkelgebied te versterken.

Eén groot bouwterrein

Vlak naast het huidige Stadsloket Nieuw-West, dat gaat verdwijnen om op een andere locatie in het gebied weer terug te keren, krijgt de vernieuwing al duidelijk vorm. De bestaande bebouwing is gesloopt. Bouwhekken en -schuttingen schermen het grote bouwterrein af waar een groot deel van de nieuwe woningen zal verrijzen. ‘Vanwege de eenduidigheid en veiligheid hebben we ervoor gekozen om één groot bouwterrein in richten in plaats van allemaal aparte terreintjes’, wijst Van Essen. ‘De grote uitdaging is om het winkelcentrum draaiend te houden tijdens de vernieuwing’, aldus assistent-manager Marlies Boon.

Transformatieplein 2018

Centrum Nieuw-West is één van de gebieden die in 2018 door gemeente Amsterdam is ingebracht in het Transformatieplein tijdens Provada 2018. Op dinsdag 5  juni 2018 presenteren architecten vanaf 12.30 uur op het Transformatieplein hun ideeën voor onder andere Centrum Nieuw-West.

Reageer op dit artikel