nieuws

IABR 2018+2020 – The Missing Link op 1 juni 2018 van start

Architectuur

Op 1 juni 2018 opent de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) haar achtste editie: het tweeluik IABR–2018+2020–The Missink Link dat zich afspeelt in zowel Rotterdam als Brussel. Het openingsweekend markeert in Rotterdam de opening van de hoofdtentoonstelling en een doorlopend programma van activiteiten in en rond rijksmonument HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H).

In de tentoonstelling staat onze toekomst in de Delta van de Lage Landen, in Nederland en België, centraal. In zes opeenvolgende ruimtes wordt de bezoeker meegenomen in de zoektocht naar The Missing Link: we weten wat we moeten doen, maar wat houdt ons nog tegen als het gaat om een succesvolle transitie naar een weerbare toekomst?

In het IABR–Atelier Rotterdam zijn de gemeente Rotterdam en de IABR onder meer in de slag in Bospolder-Tussendijken, waar samen met Delfshaven Coöperatie en woningbouwcorporatie Havensteder aan een van de eerste energiewijken van Nederland wordt gewerkt. Ook verkent de IABR samen met gemeente en havenbedrijf hoe de voormalige stadshaven M4H en omliggende wijken de komende jaren proeftuin én etalage voor een technologisch én maatschappelijk succesvolle energietransitie in Rotterdam kunnen worden.

Tentoonstelling Rotterdam

Het eerste deel van het biennale-tweeluik is een werkbiennale die in het teken staat van onderzoek en uitwisseling. Daar wordt het thema The Missing Link behandeld met als centrale vragen: hoe kunnen ontwerpers effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om dat dan ook te doen, wat is die missing link? Hoe kunnen we de noodzakelijke omslag zo aantrekkelijk en overtuigend vormgeven dat er maatschappelijke draagkracht ontstaat en er ook daadwerkelijk en tijdig verandering op gang komt? Hoe geven we de toekomst vorm niet in termen van dreigend verlies maar van maatschappelijke winst? En wat is de bijzondere rol van de ontwerpers daarbij?

De Ateliers waarin, en de praktijken waarmee de IABR de komende jaren aan het werk gaat hebben een prominente plek in de tentoonstelling; de twee IABR–Ateliers Oost-Vlaams Kerngebied en Rotterdam, en het Delta Atelier. In het laatste hebben ruim 40 praktijken uit Nederland en België zich verzameld om de komende drie jaar The Missing Link te adresseren en samen een nieuwe praktijk te ontwikkelen langs de door de IABR getekende onderzoekslijnen: Hernieuwbaar Energielandschap, (Re)Productieve Stad, Zorgzame Leefomgeving, Gezonde Landbouw, Een Nieuw Mobiliteitssysteem en Ruimte voor Biodiversiteit en Water. Deze zes thema’s komen ook terug in het programma, in werksessies, lezingen en debat.

Programma met bijna 100 0nderdelen

Van 1 juni tot en met 8 juli organiseren de IABR en haar partners in het HAKA-gebouw en het omliggende M4H-gebied een uitgebreid programma van bijna 100 onderdelen, met onder meer debatten, werksessies, lezingen, workshops, conferenties, presentaties, fietstours en rondleidingen. Rode draden zijn de energietransitie, de relatie tussen ruimtelijk ontwerp en de sociaal-maatschappelijke opgave, en de uitdagingen in het Rotterdamse M4H-gebied en in de Delta van de Lage Landen.

IABR–2018+2020–The Missing Link

De IABR heeft de edities van 2018 en 2020 volledig in het teken gezet van de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties en het Klimaatverdrag van Parijs. George Brugmans, bestuurder-directeur van de IABR, vroeg de drie curatoren, de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck, om als en met ontwerpers, samen met de IABR, op zoek te gaan naar antwoorden op de vragen hoe kunnen we, vanuit het ruimtelijk ontwerp, effectief reageren op de door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Wat houdt ons nog tegen om op te schalen en te versnellen om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen?
Om die grote, veelomvattende opgave op een zinvolle manier te kunnen onderzoeken is besloten het werkgebied in eerste instantie te beperken tot de Rijn-Maas-Schelde Delta, de Delta van de Lage Landen. De IABR richt zich in 2018 op onze toekomst in de delta en daarna, op weg naar 2020, wordt de delta van de toekomst weer steeds meer aan de wereld gekoppeld.
De hoofdtentoonstelling in Rotterdam is tot en met 8 juli 2018 te zien in het HAKA-gebouw in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H). In diezelfde periode én in het najaar is het World Trade Center in de Noordwijk in Brussel de locatie voor een tweede tentoonstelling. Meer informatie

 

Reageer op dit artikel