nieuws

Team LIAG wint tender onderwijsgebouw Wageningen University

Architectuur

Team LIAG wint tender onderwijsgebouw Wageningen University
Impressie: LIAG architecten en Bouwadviseurs

Via een Europese aanbesteding is team LIAG als winnaar uit de selectie gekomen voor de nieuwbouw van het derde onderwijsgebouw voor Wageningen University.

Wageningen University & Research (WUR) is op zoek naar aanvullende faciliteiten om het groeiende aantal studenten ideale onderwijsvoorzieningen aan te kunnen bieden. Dit heeft geresulteerd in een besluit voor de bouw van een derde onderwijsgebouw op de Wageningen campus.

Het ontwerp wordt in alle opzichten flexibel om in de toekomst te kunnen anticiperen op de veranderende ruimtebehoefte en functiewijzigingen. Om in te kunnen spelen op deze benodigde flexibiliteit wordt het derde onderwijsgebouw mogelijk in drie fasen gerealiseerd. LIAG heeft met extra tussenfases en uitbreidingsmogelijkheden ingespeeld op mogelijk veranderende leerlingaantallen in de toekomst. Voor fase 1 in 2021 zal in eerste instantie een gebouw worden gerealiseerd met een omvang van ca. 7.500 m2. Er is zicht op een ontwikkeling naar totaal 20.000 m2 tot 2035 en verder. In het gebouw zullen naast onderwijsruimtes, kantoren en practicumzalen ook collegezalen en restauratieve voorzieningen komen.

LIAG 3e onderwijsgebouw WUR

Impressie: LIAG architecten en Bouwadviseurs

Aansluiting op de campus

Het gebouw krijgt een eigen karakter, gekenmerkt door daglicht, overzicht en sterke relaties met binnen-buiten. Het sluit met zijn eenduidige vorm aan bij de overige gebouwen van de gehele campus. Voor de gevels is gekozen voor een integraal concept. Horizontale gevelbanden omsluiten het gebouw en lopen via de atria door van buiten naar binnen. Deze banden hebben verschillende functies uiteenlopend van passieve zonwering, opwekking van zonne-energie en reflectie van daglicht tot diep in het gebouw. De gevel op de begane grond zal transparant uitgevoerd worden om de relatie tussen binnen en buiten te versterken.

LIAG 3e onderwijsgebouw Wageningen

Impressie: LIAG architecten en Bouwadviseurs

Team LIAG

Het integraal ontwerpteam dat eerder samen heeft gewerkt bij de ontwikkeling van het Prinses Máxima Centrum, bestaat naast LIAG architecten en bouwadviseurs uit de volgende partijen: Halmos adviseurs (installatieadvies), DGMR (bouwfysica) en Zonneveld ingenieurs (constructie). LIAG architecten en bouwadviseurs is ook verantwoordelijk voor het bouwmanagement gedurende het gehele ontwerptraject en de uitvoeringsfase.


 

Meer  resultaten voor LIAG architecten en bouwadviseurs

 

Foto's

Reageer op dit artikel