nieuws

Start bouw multifunctioneel gebouw Nationaal Park De Hoge Veluwe

Architectuur

Deze week is de bouw gestart van het nieuwe multifunctionele gebouw van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het gebouw wordt het nieuwe hart van het park; de plek waar bezoekers elkaar treffen en samen natuur, kunst en architectuur beleven. Het ontwerp is van de hand van de architectencombinatie Monadnock/De Zwarte Hond. H+N+S Landschapsarchitecten is verantwoordelijk voor de landschappelijke omgeving, de uitvoering ligt bij de Antea Group.

Start bouw multifunctioneel gebouw Nationaal Park De Hoge Veluwe
Impressies De Zwarte Hond/Monadnock

Het nieuwe gebouw zal het parkrestaurant, een informatiebalie, ontvangstruimten en de parkwinkel huisvesten. Daarmee vervangt de nieuwbouw het oude parkrestaurant en enkele faciliteiten van het bestaande bezoekerscentrum die niet meer voldoen aan de huidige eisen om de 600.000 mensen die jaarlijks het park bezoeken te ontvangen.

Start bouw multifunctioneel gebouw Nationaal Park De Hoge Veluwe

Gebogen vorm

Het gebouw representeert de gastvrijheid van het 5.400 hectare grote natuurgebied. Op een centrale, open plek in het uitgestrekte bos vormt het nieuwe gebouw een oriëntatiepunt, ingebed in de omgeving. Bij benadering vanaf de kopse kant is de grootse, dubbele kapvorm al van veraf zichtbaar. Het gebouw krijgt een gebogen vorm, met een intieme schaal. Door deze vorm is een grote glazen gevel mogelijk voor uitzicht op de omgeving. Het gebouw is intiem en zeer benaderbaar door de lage dakrand. Langs de glaswand strekt zich over de gehele lengte van het gebouw de centrale ruimte uit. In deze ruimte zijn de informatiebalie, de parkwinkel en het restaurant te vinden onder het gebogen plafond. De ontvangstruimten liggen op de eerste verdieping aan de boszijde van het gebouw, waar de gevel wat meer gesloten is.

Start bouw multifunctioneel gebouw Nationaal Park De Hoge Veluwe

Interieur

De gekartelde glazen wand van de gebogen langsgevel geeft een veelzijdige blik naar binnen én naar bu­iten. Tevens creëert deze wand aan de binnen- en buitenkant intieme be­schutte zitplekken. Vanuit de centrale ruimte met de informatiebalie, de parkwinkel, en het restaurant kijkt men aan drie zijden – op drie verschillende manieren uit over de omgeving. Een monumentale trap in het midden van de centrale ruimte leidt naar de ont­vangstruimten op de verdieping. Deze zijn separaat te gebruiken, maar kunnen deels ook aan elkaar geschakeld worden tot één grote ruimte.

De beleving van het nationale park wordt ver­sterkt door de blik op het omringende landschap te combineren met veranderende projecties op het gebogen plafond, een koppeling tussen werkelijkheid en de virtuele wereld, tussen natuur en cultuur, tussen recreatie en educa­tie. In nauwe samenwerking met lichtontwerpers Beersnielsen en binnenhuisarchitect Bart Vos ontstaat zo een extra dimensie in het interieur.

Start bouw multifunctioneel gebouw Nationaal Park De Hoge Veluwe

Particulier bezit

Het door het echtpaar Kröller-Müller opgerichte Nationale Park De Hoge Veluwe is een particulier grondbezit, ondergebracht in een zelfstandige stichting, die in beperkte mate gebruik maakt van overheidssubsidie. De 600.000 betalende bezoekers per jaar zorgen ervoor dat het park duurzaam wordt beheerd en toegankelijk kan blijven voor het publiek. Het nieuwe multifunctionele gebouw wordt behalve uit eigen middelen van de stichting, bekostigd met subsidie van de Provincie Gelderland en donaties en giften van fondsen, bedrijven en particulieren.

Foto's

Reageer op dit artikel