nieuws

Definitieve vergunning voor herbestemming Fort bij Hoofddorp

Architectuur

Definitieve vergunning voor herbestemming Fort bij Hoofddorp

Na een lange ruimtelijke procedure is de omgevingsvergunning voor de herbestemming van Fort bij Hoofddorp nu definitief. Het fort is één van de laatste forten van de Stelling van Amsterdam die nog geen nieuwe bestemming heeft. De eerste schetsen van het initiatief dateren uit 2012. De renovatiewerkzaamheden van het forteiland gaan deze zomer van start.

De initiatiefnemers van het project hebben zich verenigd in Stichting Fort van Hoofddorp. Serge Schoemaker Architects uit Amsterdam maakte het ontwerp. Het architectenbureau heeft de plannen in de afgelopen jaren technisch uitgewerkt, wat heeft geresulteerd in een financiële bijdrage van 2,2 miljoen euro van de Provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlemmermeer. Het huidige, goedgekeurde plan transformeert het forteiland tot een openbaar stadspark met ruimte voor horeca, culturele activiteiten en werkplekken.

Het forteiland moet gaan fungeren als een recreatief landschap in de gemeente Haarlemmermeer. Nieuwe architectonische elementen, verspreid over het terrein, zullen landschap, gebouw en interieur met elkaar gaan verbinden. De sculpturale, stalen objecten zorgen voor functionele toevoegingen en verlenen het eiland een eigen, herkenbare identiteit. Er worden onder andere een nieuwe brug, toegangshek, aanlegsteiger en een klein openluchttheater aan het werelderfgoed monument toegevoegd.

De vragen die tijdens de ruimtelijke procedure beantwoord moesten worden richtten zich vooral op het behoud van de ecologische waarden van het eiland, het verhinderen van mogelijk geluidsoverlast en de bereikbaarheid van het fort. Bezorgde omwonenden hebben afgelopen jaar de gelegenheid gekregen hierover vragen te stellen.

Fort bij Hoofddorp is gebouwd tussen 1895 en 1907. Het terrein waarop het fort gebouwd moest worden was relatief klein, waardoor men genoodzaakt was het gebouw met twee verdiepingen te ontwerpen. Om de veel lager gelegen fortgracht te verdedigen heeft men aan de gracht een gietstalen frontcapponniere aangebracht. Deze is binnen de Stelling van Amsterdam uniek.


Meer resultaten voor Serge Schoemaker Architects

 

 

 

Reageer op dit artikel