nieuws

Aanbesteding verbouwing Postkantoor / Museum Van Bommel Van Dam Venlo van start

Architectuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de verbouwing van het voormalige postkantoor. Dit pand wordt geschikt gemaakt voor Museum Van Bommel Van Dam. De sluitingsdatum is 13 april 2018, 12.00 uur.

Aanbesteding verbouwing Postkantoor / Museum Van Bommel Van Dam Venlo van start
Postkantoor Keulse Poort Venlo

Het voormalige postkantoor, een rijksmonument uit 1934/1936, moet grondig worden verbouwd. Vanwege de complexiteit van de opdracht en de hoge ambities voor het museum en haar directe omgeving worden partijen met ervaring op dit gebied uitgenodigd zich aan te melden voor de selectiefase van de aanbestedingsprocedure. Alle relevante aanbestedingsdocumenten zijn inmiddels gepubliceerd op Tenderned. De (maximaal) vijf best scorende partijen worden vervolgens geselecteerd voor de gunningsfase. Naar verwachting is er met deze procedure omstreeks half juni een architect bekend.

Deze aanbesteding komt voort uit het door de gemeenteraad genomen besluit om het museum Van Bommel Van Dam te verzelfstandigen. Daarbij hoort ook de verhuizing van het huidige pand aan de Deken van Oppensingel naar het voormalige postkantoor aan de Keulsepoort.

Reageer op dit artikel