nieuws

Winnaar Nieuwe Berlagevlag 2017 bekend

Architectuur

De Berlagevlag gaat naar het Wijnhavenkwartier, een ontwerp van Geurst & Schulze architecten en met interieur Leiden University door Studio Leon Thier architecture met medewerking van StudioLEFT. Met de prijs wil het Haags Architectuur Café (HaAC) en de BNA in Den Haag de positieve impact van architectuur op de leefomgeving bevorderen en de discussie hierover stimuleren.

Winnaar Nieuwe Berlagevlag 2017 bekend
Foto: Bart van Hoek

Het Wijnhavenkwartier behelst de transformatie van de voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties aan de Turfmarkt in het centrum van Den Haag. Het gaat om ruim 50.000 m2 kantoorruimte dat een nieuwe bestemming heeft gekregen en is daarmee één van de grootste kantoortransformaties van Nederland.

Hagenaar Jeroen Geurst is met zijn bureau Geurst & Schulze Architecten vanaf het begin van het project betrokken geweest bij de transformatie van het Wijnhavenkwartier. Hij maakte van een “horizontaal en uitermate autistisch gebouw dat zich niets aantrok van de omgeving een zwaar gebouw dat de omliggende stedelijke ruimte beter markeert.” Het gebouw is tot op het bot uitgekleed. Op basis van het constructieve stramien is de nieuwe gevel ontworpen. Om de verticaliteit te benadrukken zijn op de verdiepingen verticale banen toegevoegd. Lees meer over de gevel

Campus Den Haag University Leiden

Een deel van de Haagse campus van de Leidse universiteit is sinds begin 2017 gevestigd in het voormalige ministerie van Binnenlandse Zaken in Den Haag. In het gebouw ontworpen door Geurst & Schulze architecten, realiseerde Studio Leon Thier met medewerking van StudioLEFT een open studielandschap dat aanzet tot kennisname en -uitwisseling. Dankzij de diverse werkomgevingen waarin gebruikers zich een plek kunnen toe-eigenen, bruist het gebouw van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Lees meer over het interieur

Campus Den Haag Universiteit Leiden door Geurst & Schulze architecten en studio Leon Thier

In het kleurrijke restaurant wordt ook gestudeerd. Fotografie: Peter de Ruig

Nominaties Nieuwe Berlagevlag

Uit bijna 50 inzendingen koos de vakjury, bestaande uit Jan Brouwer, Piet Grouls, Corine Keus en Tonko Leemhuis, vijf projecten. De vakprijs gaat naar het meest aansprekende ruimtelijke project in Den Haag, opgeleverd in de periode 2012 t/m 2017.

De nominaties in alfabetische volgorde van de projecten zijn:

De vakjury bestaat uit Jan Brouwer, Piet Grouls, Corine Keus en Tonko Leemhuis.

 


Lees meer over de Nieuwe Berlagevlag

Reageer op dit artikel