nieuws

Transformatie voormalig stadhuis Almelo door diederendirrix

Architectuur

diederendirrix gaat het voormalig stadhuis van Almelo transformeren tot woongebouw met een collectieve plint. Het gebouw is het laatste ontwerp in het oeuvre van architect Jacobus Johannes Pieter Oud. Het is ontworpen in 1965 en na het overlijden van de architect uitgewerkt en gebouwd door diens zoon – H.E. Oud – die het ontwerp van het gebouw omschreef als ‘poëtisch functionalisme’.

Transformatie voormalig stadhuis Almelo door diederendirrix
Het huidige Stadhuis van Almelo, een ontwerp van J.J.P. Oud

Oorspronkelijk was het gebouw voor een andere plek in de stad ontworpen. Na een periode van discussie over de stedenbouwkundige en verkeerskundige structuur van de stadsuitbreiding, werd het ontwerp in nagenoeg onaangepaste vorm gebouwd op het voormalig industrieterrein van de Gebr. Palthe. Behoudens aanpassingen in het interieur is het nog in zeer originele, maar bouwkundig slechte staat. Het gebouw is te lezen als een verzameling van drie markante volumes op een opgetilde plint. De ranke, transparante vliesgevel van het hoofdvolume staat voor een open, democratische verstandhouding tussen ambtenarij en burger. De hoge verdiepingshoogte en beukmaat bieden kansen voor de inpassing van een bijzonder, nieuw woonmilieu.

Transformatie Stadhuis Almelo

Het huidige stadhuis, een ontwerp van J.J.P. Oud

Stadhuis Almelo naar een ontwerp van J.J.P. Oud

Reageer op dit artikel