nieuws

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

Architectuur

Om in de toekomst de bestaande landschappelijke ruimte beter in te zetten voor energiebehoefte zonder dat dit landschapspijn oplevert is door Coöperatie NederLandBovenWater de openbare prijsvraag ‘Energielandschap van de Toekomst, Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied’ uitgeschreven. Samen met de provincies Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland, de gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf wordt gezocht naar innovatie ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De inzenddatum is 3 april (in tegenstelling tot wat het wedstrijdreglement aangeeft).

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst

In 2017 haalde Nederland nog geen zes procent van de energiebehoefte uit andere dan fossiele energiebronnen.  De wil naar duurzame energie is er wel maar zonder landschapspijn in onze leefomgeving. Toch vragen windmolens en zonneparken ruimte. Omdat we niet beschikken over een nog lege dertiende provincie, is het de kunst om bestaande ruimtelijke kwaliteiten beter te benutten. Hoe kunnen we hetzelfde gebied slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken? Om antwoorden op deze vraag te vinden moet de prijsvraag oplossingen aandragen.

Nederland is één groot energielandschap maar door onze decennialange gewenning aan gemakkelijk te importeren aardolie en te winnen aardgas lijken we dat te zijn vergeten. Maar in een land dat internationaal wordt geroemd vanwege technologische en sociale innovaties en het jongleren met water en ruimte leeft de wil tot verduurzaming breed. Energie spreekt daarbij aan omdat niemand zonder kan en er concrete handelingsperspectieven bestaan. Dit gegeven staat in schril contrast met weerstand tegen windmolens of windparken.

Prijsvraag

Een prijsvraag is een geëigend middel om de creativiteit in de samenleving boven water te tillen. Niet van bovenaf zeggen hoe het moet maar van binnenuit laten zien hoe het mogelijk wel kan. Daarom nodigt NederLandBovenWater teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen. De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het landelijk gebied gaat het om het gebied rond de A16, in het stedelijk gebied om het grondgebied van de gemeente Zwolle en in het waterlijk gebied om het Zeeuwse zoute water.

Deelname

Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door registratie vooraf en door het inzenden van de benodigde documenten.
LET OP: In het reglement is vermeld dat de inzendtermijn sluit op 2 april 2018, echter: dit is Tweede Paasdag. Daarom heeft de uitschrijver de inzendtermijn verruimd tot dinsdag 3 april 2018, 12.00 uur (middag).

Meer informatie

Reageer op dit artikel