nieuws

Cityförster en Felixx winnen stadsdistrict DietenBach, Freiburg (D)

Architectuur

Het team van Cityförster archicture + urbanism en Felixx Landscape Architects & Planners, ondersteund door freiwurf LA en R+T Traffic Planning, is samen met vier andere consortia geselecteerd voor de ontwikkeling van Dietenbach, een nieuw stadsdistrict in Freiburg im Breisgau, Duitsland. De andere geselecteerde teams zijn Studio Wessendorf met Atelier Loidl Landschaftsarchitekten, K9 Architekten met Latz + Partners, Hosoya Schaefer Architects met Agence Ter uit Parijs.

Cityförster en Felixx winnen stadsdistrict DietenBach, Freiburg (D)

Het nieuwe stadsdistrict Dietenbach in Freiburg im Breisgau is één van de grootste ontwikkelingsopgaves in Duitsland. Het projectgebied is circa 100 hectare groot en gelegen aan de rand van het stadscentrum. Er worden 5.500 nieuwe woningen gepland en 14.000 bewoners verwacht.

Freiburg is opgebouwd uit een collectie van duidelijk gedefinieerde districten met een onderscheidende identiteit. Deze zijn vaak omsloten en onderling gescheiden door lineaire landschappen, zoals de Dreisam rivier en de belangrijke invalswegen. Het voorstel van Cityförster (Hannover) + Felixx (Rotterdam) keert dit principe om in Dietenbach. In plaats van een geïsoleerd nieuw stuk stad te maken, omsloten met groene corridors, wordt het landschap doorheen het nieuwe district getrokken. Dit resulteert in een verzameling van kleine en diverse buurten, gestructureerd door krachtige landschappen. Samen met een nieuwe tramverbinding en excellente langzaamverkeersroutes verbinden deze groene levenslijnslijnen Dietenbach met de omliggende districten en het centrum van Freiburg.

Impressie Felixx+Cityforster Dietenbach Freiburg

Levendig onderdeel

Dietenbach wordt geen woonbuurt aan de rand van de stad, maar een levendig onderdeel van het stedelijk weefsel. Het plan van Cityförster + Felixx zet in op een integraal ruimtelijk systeem, om een variatie aan stedelijke condities te creëren: gevarieerde dichtheden, gemengde stedelijke blokken en landschappelijke woongebieden, een levendige mix van woningtypologieën en grootte van appartementen, een miniatuur- rivierdelta en een compact stadslandbouwgebied, een frivole maar monumentale boulevard met uitgesproken buurtpleinen, verbonden langzaamverkeersroutes en een geïntegreerde schoolcampus met sport- en spelvoorzieningen. Samengevoegd en overlappend creëren al deze structuren een levendig stuk stad. Verschillende relaties tussen gebouwd- en landschappelijk programma genereren een enorme variatie aan woon-, werk- en recreatieomgevingen. Zo krijgt Dietenbach een duidelijk gearticuleerd eigen karakter, en voegt zich nadrukkelijk in het stedelijke weefsel van Freiburg.

De vier geselecteerde consortia hebben de opdracht gekregen hun plannen verder uit te werken.

Foto's

Reageer op dit artikel