nieuws

Woongebouw Sloterdijk door Engel Architecten

Architectuur

Als onderdeel van de ontwikkelstrategie Haven-Stad in Amsterdam transformeert het gebied rondom station Sloterdijk van kantorenlocatie naar gemengd werk- en woongebied. Voor het N-kavel op de hoek Radarweg en Arlandaweg is Engel Architecten door zelfbouwgroep Lab4you gevraagd een woongebouw te ontwerpen. De verschijningsvorm van het gebouw is het resultaat van individuele keuzes van de verschillende leden uit de zelfbouwgroep.

Woongebouw Sloterdijk door Engel Architecten
Beeld: 3D Studio Prins

De transformatie van Haven-Stad gebeurt fasegewijs. Op Sloterdijk is deze al begonnen. Het N-kavel vervult hierbij een belangrijke rol. Op het kavel worden een viertal woonblokken gerealiseerd waarvan twee blokken beschikbaar zijn gesteld voor bouwgroepen binnen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Voor blok 4 heeft Engel Architecten van de bouwgroep de opdracht gekregen een gevarieerd woongebouw met diverse functies te ontwerpen. Het gebouw is opgebouwd uit circa 22 appartementen boven een commerciële plint, twee woonwerk-woningen en vijf herenhuizen. Deze functies zorgen voor levendigheid in dit nu nog monofunctionele deel van de stad. Om dit gevoel van levendigheid te versterken is er voor gekozen de bouwgroepleden niet alleen mee te laten denken over de indeling van het gebouw en de individuele woningen maar ook invloed uit te oefen op de uitstraling van het gebouw.

Voor de appartement hebben de leden naast de keuze voor indeling ook de mogelijkheid de maat van het balkon te bepalen. Deze kunnen variëren in diepte maar ook in breedte en hoogte. Het resultaat is een stapeling van doosjes met verschillende maten, al naar gelang de keuzes van de leden.

Voor de herenhuizen is eenzelfde strategie gehanteerd. Elk lid heeft de mogelijkheid om binnen een kader individuele keuzes te maken voor de plaatsing en hoeveelheid van de gevelopeningen en de te gebruiken materialen. Op deze wijze ontstaat er een gevarieerd beeld dat een tegenwicht biedt aan de veelal gelijkvormige uitstraling van de kantoorgebouwen in de omgeving.

Het voorlopig ontwerp is inmiddels goedgekeurd door de supervisor. Naar verwachting zal de vergunning eerste kwartaal 2018 worden ingediend. De start bouw staat gepland voor eerste helft 2019.

Tekst: Engel Architecten

Reageer op dit artikel