nieuws

Steenhuis Bukman wint met Emerald Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2017

Architectuur

De winnaar van de Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2017 is na publieksstemming uitgereikt aan het woningbouwproject Emerald van Steenhuis Bukman Architecten. Het project met vooral eengezinswoningen in Amsterdam Zuidoost kreeg 20,9 procent van de stemmen

Steenhuis Bukman wint met Emerald Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2017

Het bouwplan van Steenhuis Bukman voor woningbouwproject Emerald omvat 170 laagbouwwoningen, zes appartementen en vijf vrije kavels in de E-buurt tussen de Daalwijkdreef en de Egoli. Het gebied ten zuiden van de Egoli heeft een herkenbare structuur, waarbij afzonderlijke buurtjes afgewisseld worden met ruime openbare groenzones. Deze ‘groene banen’ worden in de verkaveling van het bouwplan doorgezet, waardoor herkenbare stedenbouwkundige eenheden ontstaan. De bebouwing aan de Daalwijkdreef vormt een continue wand, verbijzonderd met kleine hoogteaccenten en drielaagse appartementenblokjes.

Emerald_Steenhuis Bukman_Wint Adam Nwbouwprijs 2017

In contrast hiermee is de bebouwing aan de Egoli ‘losser’ van opzet. Hier worden tweekappers, rijtjes van vier en vrije kavels afgewisseld zodat een gevarieerd, kleinschalig woonmilieu ontstaat. Tussen de de hoofdstraten liggen korte dwarsstraten met een hofachtig karakter. Naar gelang de stedenbouwkundige situering van de blokken varieert de kleurstelling van gevels en daken. Er is veel aandacht besteed aan de overgang privé-openbaar; erfgrenzen zijn steeds groen vormgegeven. Een deel van het project bestaat uit beleggershuurwoningen, de overige woningen zijn in de koopsector gerealiseerd.

Het plan betreft een vraaggestuurde ontwikkeling waarbij koperskeuzes centraal staan. Behalve het perceel en de woningplattegrond kon men kiezen uit een aantal architectuurstijlen en kleurpaletten. Er zijn daarbij vier stijlen ontworpen, waarbij gevelindeling en kleurstelling en materialisering varieert. Incidentele hoogteverschillen (opgetild dak, dwarskap of boekensteun) benadrukken het geïndividualiseerde beeld.

Amsterdamse Nieuwbouwprijs 2017

De Amsterdamse Nieuwbouwprijs is de publieksprijs van de gemeente Amsterdam voor nieuwbouw in de stad. De winnaar wordt bepaald door stemmen via Facebook en de site van de prijs.

Reageer op dit artikel