nieuws

OIII architecten geselecteerd voor stadsvernieuwing in Roubaix

Architectuur

OIII architecten is na een competitie geselecteerd voor een belangrijk onderdeel van ecoquartier L’Union, een stadsvernieuwingsproject in de Noord Franse stad Roubaix. Het project omvat naast woningen ook een hotel en een aantal maatschappelijke voorzieningen.

OIII architecten geselecteerd voor stadsvernieuwing in Roubaix

Het ontwerp van OIII architecten sluit aan op verschillende schaalniveaus die in het plangebied samenkomen. Het plan markeert de overgang tussen de 19e eeuwse arbeiderswijk en de weidsheid van het voormalige industrielandschap. De kleinschalige opzet en de wijze waarop collectieve voorzieningen in het plan zijn opgenomen beogen het kleinstedelijke milieu te revitaliseren. Door een duidelijk zonering van openbare, semiopenbare en privé buitenruimten worden randvoorwaarden geschapen voor een prettig leefmilieu, waar de bewoners uitgenodigd worden de buitenruimte in bezit te nemen en sociale samenhang tot stand te brengen. Deze gedachte word versterkt door een groot aantal nieuwe collectieve woonvormen die zich richten op een aantal specifieke doelgroepen zoals alleenstaande jongeren en éénoudergezinnen.

Roubaix is een van Frankrijks belangrijkste textielsteden. Het heeft de architecten geïnspireerd om in de uitwerking van de architectuur traditionele textielpatronen als leidraad voor de invulling van de gevels te gebruiken. Het heeft zich vertaald in een subtiel gebruik van kleur- en textuur waardoor een grafisch gevarieerd beeld ontstaat.

Het is de doelstelling een klimaat-neutrale woonwijk te maken die in 2020 wordt opgeleverd.

Reageer op dit artikel