nieuws

10 november: Stadmakerscongres 2017

Architectuur

Op 10 november organiseert het Architectuurinstituut Rotterdam (AIR) opnieuw het Stadmakerscongres. Aanleiding vormt de overtuiging dat het werken aan de stad niet niet langer slechts aan institutionele partijen is voorbehouden. Iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling. Tijdens de dag staan diverse grote opgaven centraal: van Feyenoord City tot Hofbogen en van energietransitie tot betaalbaar wonen. Dit jaar is als ‘Guast Urban Critic’ Toni Griffin uitgenodigd.

10 november: Stadmakerscongres 2017
Foto: Ossip van Duivenbode

Het programma van het Stadmakerscongres kent een aantal hoofdlijnen, waarbinnen diverse programmaonderdelen vallen. Zo openen Stadsontwikkeling en Posad Spatial Strategies het gesprek over de Omgevingsvisie en presenteren ze de eerste conceptversie tijdens hun sessie. De centrale vraag: hoe kan Rotterdam samenwerken aan een compacte, circulaire, productieve, gezonde en inclusieve stad? Onder leiding van Patrick van der Klooster (directeur AIR) discussiëren stakeholders en andere stadmakers in diverse sessies over een aantal Rotterdamse gebiedsontwikkelingen als Hart van Zuid, Feyenoord City, Rotterdam Central District, Maritiem District en Hofbogen. Onderzocht wordt onder andere hoe zij bijdragen aan een veerkrachtig Rotterdam. En op wat voor manier zien we het veelkleurige Rotterdam gerepresenteerd in de plannen en voornemens?

Lees ook: Rotterdamse gebiedsontwikkeling Hart van Zuid van start

De Hofbogen Rotterdam. Lees meer

Tijdens het congres is er veel ruimte voor input van de bezoekers. Jeroen Niemans (Ruimtevolk) en Beitske Boonstra (BecomingPlanner) gaan in debat met interessante gasten en het publiek op zoek naar de volgende stap voor het stadmaken. Welke verandering heeft plaatsgevonden in het samenwerken aan de stad? Welke initiatieven, personen en schurende kwesties zijn hiervoor illustratief? Er is hierbij ruim aandacht voor stadlabs, de Right to Challenge, Placemaking en de inclusiviteit van het stadmaken. Als laatste onderzoekt Concrete Blossom hoe het leven eruit ziet in een inclusieve stad. Kunnen de harde en zachte infrastructuren van Rotterdam ingericht worden om de ambities, talenten en dromen van haar bewoners beter te benutten? Is dit een utopisch idee of zijn er manieren waarop we de stad kunnen hacken? Bekijk het programma

Lees ook: Het blijft worstelen met het Central District Rotterdam

Guest Urban Critic

Sinds 2009 nodigt AIR namens de Van der Leeuwkring jaarlijks een internationale gast uit die de Rotterdamse praktijk en ontwikkeling vanuit ervaring en deskundigheid duidt, een spiegel voorhoudt en internationaal positioneert. Dit jaar is dat Toni Griffin, oprichter van het bureau Urban Planning and Design for the American City in New York.  Zij werkte onder andere als projectdirecteur aan Detroit Future City, het integrale raamwerk voor de revitalisatie van de stad Detroit. Aan de Harvard Graduate School of Design geeft Toni Griffin leiding aan het Just City Lab. Het lab onderzoekt de definitie van ‘urban justice’ en de ‘just city’, en verkent de impact van ontwerp en planning op de veerkracht en inclusiviteit van steden, wijken en het publieke domein. Toni Griffin zal enkele van de hoofdvragen van dit Stadmakerscongres adresseren: Hoe ontwerpen we aan een inclusieve stad? Hoe werken we aan een inclusieve en cultureel diverse stadmakerspraktijk? En hoe kunnen we dit verankeren in de omgevingsvisie voor de stad?

Ruimte voor gezinnen in Rotterdam

Rotterdam presenteert op het Stadmakerscongres de publicatie ‘Een gezinsappartement’, een verzameling voorstellen en ideeën om aantrekkelijke gezinswoningen te maken binnen de beperkte ruimte van de grote stad. Het boekje is het resultaat van een prijsvraag onder bouwers, ontwikkelaars, architecten èn bewoners zelf om het ideale stadsappartement te ontwerpen. Het bevat een rijkdom aan ideeën die aantonen dat gezinsvriendelijk wonen in de grote stad wel degelijk mogelijk is.

Een voorbeeld is de samenwerking bij de Zwaerdecroonstraat in Middelland. De corporatie heeft de opgeknapte, vergrote woningen verkocht aan gezinnen. De gemeente heeft de straat heringericht met meer groen en bredere stoepen. Ook nieuwbouw draagt bij aan de groei van het aanbod van grotere woningen. Bijvoorbeeld het Soetendaalseplein, Huis van Wensen en Kaap Belvedère 3. Maar ook de Kaapvaarder in Katendrecht en Prachtig Kralingen in Kralingen West. Al deze woningen waren binnen korte tijd verkocht.

Stadmakerscongres 2017, Theater Rotterdam, locatie Schouwburg, 10 november 2017. Meer informatie en aanmelden.

Resultaten voor ‘Feyenoord City’

 

Reageer op dit artikel