nieuws

West8 presenteert tussenstand vestingvisie Grave

Architectuur

Vestingstadje Grave is op zoek naar een stedebouwkundige visie waarin de historische onderdelen van het stadje bewaard blijven. West8 is door de gemeente ingeschakeld voor het ontwikkelen hiervan. Het bureau presenteerde onlangs de eerste schetsen.

West8 presenteert tussenstand vestingvisie Grave

De stad staat voor een aantal ruimtelijke vraagstukken over thema´s als woningbouw, verkeer, vergrijzing, parkeren, werkgelegenheid en leegstand. Bij het zoeken naar oplossingen wil de stad hun erfgoed zo veel mogelijk vieren en versterken.Hoewel grote delen van de vestingwerken zijn verwoest of onzichtbaar zijn geworden, hebben verschillende elementen de 20e eeuw overleefd.De gemeente Grave vroeg West 8 begin 2017 om een visie waarin de cultuurhistorische waarde van de vestingwerken sturend is voor toekomstige ontwikkelingen.

Stedebouwkundige visie van West8 voor vestingstadje Grave

Stedebouwkundige visie van West8 voor vestingstadje Grave

De impressies die West 8 tijdens het Stadsgesprek presenteerde, tonen verschillende locaties waarin de visie op testbasis is uitgewerkt. Eén daarvan betreft de invulling van het 12 hectare grote Visioterrein, dat de gemeente in 2015 in bezit kreeg. Het terrein vormt een groene ruimte tussen de stad en de omliggende wijken en leent zich bij uitstek voor een herinrichting die de voormalige vestingstructuur beter beleefbaar maakt.

Stedebouwkundige visie van West8 voor vestingstadje Grave

Stedebouwkundige visie van West8 voor vestingstadje Grave

Reageer op dit artikel