nieuws

Nieuwe stijl Gouden Piramide 2018

Architectuur

De inschrijftermijn voor de Gouden Piramide 2018 opent op 1 november 2017 en sluit op 13 december 2017. Voortaan wordt de opdrachtgeversprijs tweejaarlijks door de Rijksbouwmeester uitgereikt. Het prijzengeld is verhoogd naar €75.000 en er wordt geen onderscheid meer gemaakt in thema’s als gebiedsontwikkeling en architectuur.

Nieuwe stijl Gouden Piramide 2018

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend en vernieuwend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de rijksprijs komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

Geen thema’s meer

Voorheen kende de prijs thema’s. Deze zijn vanaf editie 2018 geschrapt. Meedingen kan nu met elk project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Ingezonden projecten kunnen sterk variëren in bijvoorbeeld schaalniveau en ontwerpopgave. De inzendingen worden dan ook niet in de eerste plaats beoordeeld op de ontwerpkwaliteit, maar op het opdrachtgeverschap.

Heeft de opdrachtgever meer ambities aan het project verbonden dan de functionaliteit, de verschijningsvorm en het rendement? Wat heeft hij of zij gedaan om bijzondere ambities waar te maken? Zijn de mogelijkheden van het ontwerp ten volle gevonden en benut? Inspirerend opdrachtgeverschap vraagt visie, doorzettingsvermogen en de moed om buiten de gebaande paden te treden. Het leidt per definitie ook tot een goed resultaat, maar voor de Gouden Piramide is het verhaal erachter zeker zo belangrijk.

De prijs bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 75.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geïllustreerd in een boek en er wordt een documentaire gemaakt over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. Op de website van de Gouden Piramide verschijnt wekelijks een interview met een genomineerde of winnende opdrachtgever. In opdracht van het projectbureau gingen Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal) en fotograaf Marijn Scheeres op pad om tien opdrachtgevers te bevragen en vast te leggen.

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK. Het is de opvolger van respectievelijk de rijksprijzen De Bronzen Bever (1990-1997) en De Zeven Pyramides (1998-2002). De jury wordt voorgezeten door rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Reageer op dit artikel