nieuws

Dirk Sijmons internationaal onderscheiden

Architectuur

Dirk Sijmons is door The International Federaton of Landscape Architects (IFLA) onderscheiden met de IFLA Sir Geoffrey Jellicoe Award. Volgens de jury ‘maakt en maakte Dirk opvallende bijdragen aan landschapsarchitectuur. De belangrijkste kwaliteit in deze bijdragen is dat zij het beroep, de grenzen, de strategie en de positie ervan herdefiniëren.’

Dirk Sijmons internationaal onderscheiden
Dirk Sijmons, rijksadviseur voor het landschap en directeur het landschapsarchitekten bureau H+N+S. ©Vincent Boon

Dirk Sijmons (1949), is directeur van H+N+S Landschapsarchitecten in Amersfoort, ziet het landschap als een spiegel van de maatschappij en als een levende coproductie tussen natuur en mens.  Zijn vroege jaren als ruimtelijke planner in het ministerie van Cultuur leidde hem tot de vraag welke maatschappelijke processen, variërend van voedselproductie tot verstedelijking, bruikbaar zijn als positieve krachten om in het landschap te fungeren. Aan de andere kant vraagt hij zich af hoe natuurlijke processen, variërend van erosie en sedimentatie tot opvolging, kunnen worden omgezet in natuurgebaseerde oplossingen voor menselijke behoeften. Zijn werk draait om hoe deze processen door landschapsarchitectuur kunnen worden geleid om hen een zinvolle ruimtelijke uitdrukking te geven.

Dirk Sijmons Internationaal onderscheiden

Dirk Sijmons realiseert zich dat in het huidige antropoceen de grens tussen natuur en maatschappij langzaam verdwijnt. Hierdoor kan landschapsarchitectuur een belangrijke rol spelen tussen de twee. Hij studeerde aan de TU Delft. Van 1977 tot 1981 werkte hij bij de natuurbeschermingsdirectie van het toenmalige ministerie van CRM. Van 1981 tot 1984 was hij hoofd van de afdeling Strategische Beleidsontwikkeling en Onderzoekscoördinatie bij het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Daarna komt hij in dienst bij het Staatsbosbeheer als hoofd van de afdeling Landschapsarchitectuur (1984-1990). Hij is coördinator van de landschapsarchitectuuropleiding van de Academie van Bouwkunst in Amsterdam van 1990-1994. In 1990 is hij een van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Dirk is de laatste jaren als adviseur aan H+N+S verbonden onder andere voor projecten als Eo Wijers prijsvraag en het IABR 2016 project ‘2050 An Energetic Odyssey’.

Sijmons is onder meer bekend van zijn rol in Plan Ooievaar, een ruimtelijk plan uit 1986 dat een ontwikkelingsvisie van het Nederlandse rivierengebied beschreef. Doel was om het complete biotische riviersysteem weer werkend te krijgen in samenhang met maatschappelijke activiteiten als landbouw, scheepvaart, veiligheid, delfstoffenwinning en recreatie. Het plan werd door wetenschappers uit verschillende disciplines opgesteld nadat de Eo Wijers-stichting een prijsvraag had uitgeschreven omtrent het rivierengebied. Daarnaast was Sijmons de eerste landschapsarchitect die als curator is gekozen voor de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam in 2014.

In een interview met De Correspondent laat Dirk Sijmons zien hoe de grote duurzame verbouwing waar Nederland voor staat ook een bron van gezamenlijkheid en plezier kan zijn. Lees hier het hele interview.

Lees ook: Claus en Kaan, Kossmann.dejong, H+N+S en Heijmans bouwen Nationaal Militair Museum

 

 

Reageer op dit artikel