nieuws

West8 ontvangt Award of Excellence voor Queens Quay Boulevard

Architectuur

Toronto heeft de Queens Quay Boulevard een Toronto Urban Design Award of Excellence toegekend. Het ontwerp van West 8 + DTAH was genomineerd in de categorie ‘Large Spaces and/or Neighbourhood Designs’.

West8 ontvangt Award of Excellence voor Queens Quay Boulevard

De Awards worden tweejaarlijks toegekend aan architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwers, kunstenaars, studenten en bouwbedrijven die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het uiterlijk en de leefbaarheid van Toronto. De prijzen in de categorie ‘Large Spaces and/or Neighbourhood Designs’ gaan naar projecten die de openbare ruimte van Toronto aanzienlijk verbeteren.

Helderheid in verschillende verkeersstromen

De jury verklaart in haar rapport: “Het nieuwe ontwerp voor Queens Quay Boulevard schept helderheid in de verschillende verkeersstromen. Door de ruimte voor auto’s in te perken is extra ruimte vrij gekomen voor publieke en commerciële voorzieningen, zoals een trambaan, fietspaden en grotere trottoirs. Het materiaalpalet is voor elke vervoersstroom anders, zodat de verschillende zones een duidelijke identiteit hebben. Daardoor is het voetgangersgebied volledig vlak en zonder stoepranden ingepast tussen alle andere stromen. De details van het ontwerp zijn zowel sensitief als robuust en maken qua iconografie gebruik van Canadese en nautische motieven. Dat resulteert in een ongewoon coherente, gelaagde publieke ruimte. Het zijn slechts een paar aspecten van dit ontwerp, dat de toon heeft gezet voor Noord-Amerikaanse stedenbouw.”

Foto: Waterfront Toronto

De herontwikkeling van Queens Quay Boulevard is een deelproject van het Toronto Central Masterplan uit 2006. De kern van het ontwerp was de reductie van het autoverkeer van vier naar twee rijbanen, de introductie van een trambaan, het vergroten van de trottoirs en de aanplant van 240 bomen. Door de voetgangersgebieden te verbeteren is de interactie met de noordelijke straatwand versterkt en wordt die economisch aantrekkelijker. Wat ooit een barrière was, is nu een aantrekkelijke doorgang voor fietsers en voetgangers èn een bestemming op zichzelf in de stad. Ook is de in totaal 56 kilometer lange Martin Goodman Trail langs de kust van Toronto geïntegreerd in het ontwerp.

Jury

De jury bestond uit David Anselmi, Elsa Lam, Gary McCluskie, and Betsy Williamson. Zij deelden in totaal twaalf Awards of Excellence uit, negen Awards of Merit, en één speciale juryprijs getiteld ‘Urban Activation’. Bekijk onderstaande pdf voor de andere winnaars.

Projectteam:
West 8 + DTAH in Joint Venture: Lead Design
ARUP: Civil, Municipal, Transportation and Design Engineers
WSP/MMM Group: Site Engineer
TSL Consulting + Design Group Ltd.: Electrical, Streetlighting and Signalization
WSP Global (Parsons Brinckerhoff Halsall Inc.): Structural
James Urban and Associates: Urban Forestry
A.W. Hooker Associates Ltd.: Quantity Surveying
BA Group: Traffic Management
Smart Watering Systems: Irrigation
DPM Energy Inc.: Utility Coordination
LVM Franz and Golder Associates: Environmental and Geotechnical
Opdrachtgever: Waterfront Toronto
Aannemer: Eastern Construction Company Ltd.

Reageer op dit artikel