nieuws

Agendatip: Haagse hoogbouw: Eyeline & Skyline

Architectuur

De skyline van Den Haag zal de komende jaren ingrijpend veranderen. De vraag naar woningen is groot, want zowel het aantal inwoners als het aantal huishoudens stijgt. De bouw van extra woningen in de stad is daarom noodzakelijk. Hoogbouw is een van de mogelijkheden een hogere dichtheid te realiseren, ruimte te sparen en duurzame ontwikkelingen te bevorderen. Maar wat voor kwaliteitseisen stellen we aan nieuwe torens? En hoe komt de stad er dan op ooghoogte uit te zien?

Agendatip: Haagse hoogbouw: Eyeline & Skyline
Beeld: Heijmans / Ossip van Duivenbode

De gemeente Den Haag werkt aan een nieuwe hoogbouwvisie voor de stad: ‘Eyeline & Skyline’. Platform STAD gaat daarom in gesprek met ontwerpers, marktpartijen en bewoners over hoogbouw in Den Haag. Hoe kun je zorgen voor een goede leefkwaliteit in de omgeving en variatie in vorm en functie?

Lees ook het interview met Jeroen Geurst (verschenen in het onlangs verschenen Digimagazine Gevels)

Jeroen Geurst (Geurst & Schulze architecten) beschrijft de architectonische identiteit van Den Haag en hoe hoogbouw zich daartoe verhoudt. Hans Kollhoff (Kollhoff Architekten), ontwerper van de ministeries van BZK en Justitie aan de Turfmarkt en Ruurd Gietema (KCAP Architects & Planners), bekend van The Red Apple in Rotterdam, geven hun visie op hoogbouw en tonen inspirerende voorbeelden. Moet een toren een icoon en landmark zijn, of juist zorgvuldig worden ingepast in bestaande stedenbouwkundige structuren?

Lees ook: Videoverslag projectbezoek Wijnhavenkwartier en Haagse Passage i.s.w.m. MOSA

De onderwerpen Duurzame hoogbouw, Haagse hoogbouw, Hoogbouw op ooghoogte en Wonen in hoogbouw komen aan de orde in deelsessies en een panel gesprek. Met Dorte Kristensen (Atelier PRO), Rob van Kalmthout (Heijmans), Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers), Ben Kuipers (Landschapsarchitect) en Ton Schaap (urbanist gemeente Amsterdam) o.l.v. Jooske Baris (Platform STAD)

Tot slot reflecteert Joris Wijsmuller (wethouder gemeente Den Haag, Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) op wat er tijdens het STAD gesprek wordt opgehaald aan aandachtspunten en inspiratie voor duurzame hoogbouw in Den Haag.

Haagse hoogbouw: Eyeline & Skyline
Datum: donderdag 31 augustus 2017
Tijd: 16.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur en versnapering tussendoor)
Locatie: Platform STAD (New World Campus) Spaarneplein 2 Den Haag

Deelname aan het STAD gesprek is kosteloos. Aanmelden is noodzakelijk. Meer informatie op de website van Platform STAD.

Meer over het Wijnhavenkwartier in Den Haag

Reageer op dit artikel