nieuws

Post Piraeus. Over de bouwplaats en de stad

Architectuur

Het bouwen is veranderd. De industrie verlangt geen repetitie meer. Begrippen als vakmanschap, materialiteit, duurzaamheid en neutraliteit duiken veel vaker op als drager van architectonische kwaliteit, terwijl de industrie tegelijkertijd steeds dominanter wordt in het opleggen van bouwsystemen en bouwkundige oplossingen.

Post Piraeus. Over de bouwplaats en de stad
foto: Maarten Kools

Uit het voorwoord ‘Het leerstuk Piraeus’ van de publicatie Post Piraeus

Deze situatie was voor tien architectenbureaus aanleiding om zich te verenigen. In de weten­schap dat de tijd van grote denkbeelden en manifesten voorbij is, gingen wij aan het werk, vanuit een gemeenschappelijke interesse in de vraagstukken van het heden­daagse bouwen in de pluriforme stad van vandaag. Wij kwamen bij elkaar, bespraken het werk van Hans Kollhoff, dachten na en maakten visuele interpretaties van zijn gebouwen. Wij schreven stukken over het belang van Kollhoff’s werk voor ons eigen werk aan de hand van ontwerpthema’s. Steeds stond daarbij het praktische belang van het ontwerp voorop.

Het ontwerp wordt niet gezien als een autonome activiteit tegenover ‘de cultuur’, maar als arbeid die is ingebed in een bredere bouwcultuur van ontwikkelen, bouwen, ontwerpen, praten en denken. Het resultaat is een verzameling getekende en geschreven inzichten waarbij theorie niet voorop staat, maar waarin een praktijk naar voren wordt gebracht die in hoge mate op observatie berust.

foto: Maarten Kools

Bestel hier deze unieke uitgave

In de wetenschap dat wij als architecten het heft zelf in handen moeten nemen om onze ideeën uit te dragen benaderden wij de uitgever van het vakblad De Architect, die bereid werd gevonden om ons werk te publiceren en te verspreiden. Wij danken de sponsoren die dit project mogelijk hebben gemaakt en zich daarbij hebben opgesteld als medeproducten van de bouwcultuur. Wij hopen dat deze publicatie aanleiding is tot verdere overdenking van een eigentijdse bouwcultuur. Voor ons is deze publicatie dan ook niet alleen een zinvolle discussie, maar mogelijk het begin van een zinvolle traditie.

Mark de Bokx, Jacq de Brouwer, Floris Cornelissen, Job Floris, Jeroen Geurst, Hans van der Heijden, Jo Janssen, Alexander Pols, Gus Tielens, Endry van Velzen, Jan Peter Wingender

 

Post Piraeus verschijnt begin juli 2017 en wordt naar alle abonnees van de Architect verstuurd.

Bekijk hier meer over de publicatie

Reageer op dit artikel