nieuws

Amsterdam moet kantoren bouwen

Architectuur

Internationale topmilieus, innovatiedistricten, creatieve wijken en multimodale knooppunten in Amsterdam en de metropoolregio vormen samen de basis voor de nieuwe kantoren- en transformatiestrategie van Amsterdam. Transformatie van leegstaande kantoren, maar ook de bouw van nieuw is nodig.

Amsterdam moet kantoren bouwen

Dit staat in het rapport Ruimte voor de Economie van Morgen van de cluster Ruimte & Economie van de gemeente. Politiek verantwoordelijk zijn de wethouders Eric van der Burg (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken) en Kasja Ollongren (Economie).

In 2016 heeft het College van B en W met Koers 2025 ingezet op de bouw van minimaal 50.000 nieuwe woningen voor de komende tien jaar. Maar dat betekent niet dat Amsterdam de komende jaren alleen maar woningen zal bouwen. Een complete stad heeft veel meer nodig zoals scholen, cultuur, bruggen, maatschappelijke instellingen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer en parken.

De bevolkingsgroei in Amsterdam hangt samen met werkgelegenheidsgroei. In Amsterdam groeit de werkgelegenheid de afgelopen twee decennia sterk door opkomst en groei van de kenniseconomie. Kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid, op zoek naar gespecialiseerd talent, hebben vaak een vestigingsvoorkeur voor grote steden. Hierdoor ontwikkelen kennisintensieve steden als Amsterdam zich als als economische groeimotor voor een veel omvangrijkere stedelijke regio. Groei van de kenniseconomie en de in Koers 2025 voorgenomen transformatie van bedrijventerreinen voor nieuwe stedelijke groei, vraagt om een visie die ruimte biedt voor werken in de stad door kantoor- en bedrijfsruimte te integreren in nieuwe gebiedsontwikkeling.

Amsterdam staat aan de vooravond van een nieuwe periode van stedelijke groei. Voor deze periode agendeert Ruimte voor de Economie van Morgen drie ruimtelijk-economische opgaven:

1. Sluit aan bij de vestigingsbehoefte van de stedelijke kenniseconomie Om de groei van de stedelijke economie te faciliteren zijn gemengde woonwerkmilieus met zelfstandige kantoorruimte en voorzieningen belangrijk. Door deze gemengde milieus te ontwikkelen sluit Amsterdam aan bij hedendaagse vestigingstrends en het toenemende belang van nabijheid in de moderne diensteneconomie . Voor de menging met kantoren worden vier typen woon-werkmilieus onderscheiden: internationaal topmilieu, multimodale knooppunten, innovatiedistricten en creatieve wijken. Deze vormen de basis voor een nieuwe geactualiseerde kantorenstrategie die niet uitgaat van monofunctionele kantoorparken, maar streeft naar gemengde milieus waar vraag naar is.

2. Ontwikkel Amsterdam als inclusieve stad van en voor iedereen, en maak ruimte voor economische diversiteit Koers 2025 heeft in totaal 230 hectare bedrijventerrein aangewezen voor nieuwe stedelijke groei. Daarvan is een groot deel in de Structuurvisie 2040 aangewezen als bedrijventerrein voor ‘stadsverzorgende’ bedrijven. Het inzetten van deze bedrijventerreinen voor stedelijke groei vraagt om een nieuwe visie voor ruimte voor bedrijven in de stad. Ruimte voor de Economie van Morgen gaat in lijn met Koers 2025 uit van deze transformatie van bedrijventerreinen, en ontwikkelt, in het belang van sociaal-economische diversiteit, een ruimtelijke strategie voor het behoud van bedrijven in stad en regio.

3. Houd rekening met economische dynamiek en verandering Vier nieuwe stedelijke woon-werkmilieus – internationaal topmilieu, innovatiedistricten, creatieve wijken en productieve wijken – zijn gebaseerd op economische scenario’s die door de metropoolregio en de Amsterdam Economic Board zijn ontwikkeld. Door bij gebiedsontwikkeling woon-werkmilieus adaptief te bouwen is ruimtelijke aanpassing en bijsturing mogelijk, en blijft de economie van Amsterdam weerbaar, divers en flexibel bij economische voor- en tegenspoed, en bij veranderingen die voortkomen uit geopolitieke en technologische ontwikkelingen.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Gerelateerde artikelen

Amsterdamse huizenmarkt vervijftienvoudigd
Zonder Amsterdam zou de landelijke huizenprijs van het tweede kwartaal van 2016 niet met 4,4 maar met 3,4 procent zijn gestegen.
Lees verder

Poppodium Amsterdam Arena

Nieuw poppodium in Arenagebied Amsterdam
Amsterdam krijgt een nieuw poppodium en een theater. Op de lege kavel aan de ArenA Boulevard ontwikkelt de gemeente vier bouwblokken, waar ook woningen, kantoren en een hotel in komen. Ook wordt het een plek voor bedrijven die zich bezighouden met virtual reality, maakte verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg (grondzaken) dinsdag bekend. Lees verder…

Transformatie kantoorgebouwen Amsterdam

Transformatie kantoorgebouwen Amsterdam
Delta Lloyd Vastgoed en Heddes Bouw & Ontwikkeling hebben een Design & Build contract gesloten voor de transformatie van vier kantoorgebouwen aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam. Het team bestaat daarnaast uit Ector Hoogstad Architecten, DWA en IMd raadgevende ingenieurs. Lees verder…

De Stad is nooit af-Amsterdamse Kunstraad

Illustratie Jenna Arts

‘De stad is nooit af’
Een Museum for Dutch Design op de Zuidas is een van de aanbevelingen uit het advies ‘De Stad is nooit af’ van de Amsterdamse Kunstraad. Het advies werd onlangs gepresenteerd aan de gemeente en gaat over de drukte in de binnenstad van Amsterdam en de kansen op en buiten de ring A10. Lees verder…

Bekijk meer resultaten over stadsvernieuwing Amsterdam

Reageer op dit artikel