nieuws

KCAP presenteert visie Patrick Henry Village Heidelberg

Architectuur

Het voormalige US militair terrein in Heidelberg wordt getransformeerd tot ‘kennisstad van morgen’. Patrick Henry village is het grootste transformatiegebied in Heidelberg. KCAP maakte de stedebouwkundige visie op basis van scenario’s voor de IBA.

KCAP presenteert visie Patrick Henry Village Heidelberg
beeld: KCAP

De IBA ziet het gebied als stedelijk laboratorium. Op initiatief van deze tentoonstelling ontwierpen verschillende stedenbouwkundige bureaus thematische scenario’s. Zo werkten MVRDV, Carlo Ratti Associati, ASTOC, Ramboll Liveable Cities Lab en de Brighton University mee. KCAP integreerde deze scenario’s en feedback van experts, gemeente en burgers in een visie die de basis vormt voor de transformatie van Patrick Henry Village.

© IBA Heidelberg_Christian Buck

Inside-out

“Met respect voor de historische stedenbouwkundige structuur, de gebouwen en de infrastructuur is een stedelijk ‘inside-out’principe ontwikkeld. Daarin blijft het bestaande stratenpatroon met villa’s en gebouwrijen in het groen bestaan om een ‘groene’ stadsomgeving te vormen. Buiten de bestaande parkweg zone vormen micro-wijken met een verdicht bouwprogramma en een integrale en innovatieve functiemix van wonen, werken en stedelijke productie, de drijvende kracht achter de ontwikkeling.”, zo laat KCAP weten.

Reageer op dit artikel