nieuws

de Architekten Cie. en FELIXX winnen prijsvraag stadsvernieuwing Chelyabinsk (USR)

Architectuur

Voor de opmaak van het masterplan voor het historische centrum, is een internationale tender georganiseerd door het stadsbestuur van Chelyabinsk. Vijf teams werden uitgenodigd voor een voorstel. Het team van de Architekten Cie. + Felixx Landscape Architects & Planners is bekroond met de overwinning. Het winnende plan activeert de huidige gridstructuur van de stad als transformatieraamwerk.

de Architekten Cie. en FELIXX winnen prijsvraag stadsvernieuwing Chelyabinsk (USR)

Chelyabinsk is een middelgrote stad in Rusland, met een bevolking van 1,2 miljoen inwoners. Veel van dergelijke steden hebben soortgelijke eigenschappen en opgaven: afgelegen, zwaar geïndustrialiseerd, en een vergrijzende bevolking omdat de jonge en hoger opgeleide bevolking verhuist naar de federale steden Moskou en Sint-Petersburg.

Om nieuwe bewoners aan te trekken, en de verschuiving naar nieuwe economieën te realiseren, moeten de historische kwaliteiten van Chelyabinsk worden samengevoegd met hedendaagse waarden van stedelijk leven. Maar het louter ontwikkelen van een plan voor Chelyabinsk als post-industriële stad zal het probleem niet oplossen: de stad bestaat bij de gratie van de industrie. Daarom verlegt het plan de focus van ‘te verwijderen industrie’, naar ‘de stad als broedplaats voor sociaal kapitaal’. Het winnende voorstel investeert in de verbetering van de stedelijke omgeving om zo de belangstelling van nieuwe generaties te genereren. Daardoor worden mensen en partijen aangetrokken die de verschuiving naar nieuwe economieën ondersteunen. Deze strategie ambieert een geleidelijke vervanging van oude industrie door een verscheidenheid aan nieuwe functies en activiteiten.

de Architecten Cie. en Felixx winnen in Rusland
Chelyabinsk heeft al het ruimtelijk kader om deze transformatie te organiseren: Het grid van het historische centrum. Er zijn tal van voorbeelden waaruit blijkt dat het grid het vermogen heeft de basis te vormen voor een kwalitatief stedelijk gebied. Daarbij structureert het ruimtelijk de transformatie en verdichting van de bestaande stad.

De bestaande gridstructuur van Chelyabinsk wordt ingezet door middel van 3 strategieën:
– Grid: inclusieve openbare ruimte
– Straten zijn de belangrijkste openbare gebieden in de stad. Naast ruimtes voor autoverkeer dienen ze als lineaire openbare ruimtes. De herontwikkeling en het opwaarderen van de straten optimaliseert water- en groensystemen, integreert fiets- en wandelpaden en biedt ruimte voor openbaar vervoer.
– Blocks: Mixed-use programma

De bestaande blokken in de stad laten veel lege, nog te ontwikkelen ruimte. Het nieuwe masterplan stelt een geleidelijke transformatie voor van het bestaande grid door het vervangen van verpauperd vastgoed en het afmaken van de bouwblokken. Woonfuncties worden opnieuw geïntegreerd in het centrum van de stad.

Katalysatoren

Specifieke projecten worden ontwikkeld om bepaalde gebieden te revitaliseren. Daardoor worden speciale kwaliteiten aan de stad toegevoegd, of de ontwikkeling en transformatie in specifieke gebieden gestimuleerd. De invulling van de katalysatoren is sterk gerelateerd aan bestaande kwaliteiten. Deze projecten geven de overheid de mogelijkheid om te sturen in de snelheid van transformatie en de gebieden waar dat gebeurt. Het belangrijkste project is de herontwikkeling van het waterfront langs de rivier “de Miass”, die de totale identiteit van Chelyabinsk opnieuw definieert.

Reageer op dit artikel