nieuws

de Architect december/januari 16/17

Architectuur

Architectuur is in hoge mate een pragmatische activiteit. Ook werkt ze vaak zeer direct, aangezien ze moet uitgaan van specifieke overwegingen en belangen en wordt ingekaderd door tal van regels, wetten en besluiten. De interpretatie van deze gegevens is een essentieel onderdeel van het ontwerpwerk. Net zo belangrijk is de techniek in het ontwerp, deze editie richt zijn pijlen hierop.

de Architect december/januari 16/17

Ook zoekt een architect naar ruimten en vormen die onze tijd tot uitdrukking kunnen brengen en verwijzen naar de toekomst. De huid van een gebouw is daarbij van groot belang. Aan de ene kant kent die een diepte, als uitdrukking van de lagen waarmee de gevel is opgebouwd, versterkt door de achter de gevel gelegen ruimten.

de Architect december januari 16 17 2

Het ontwerp van de Hoge Raad der Nederlanden door Kaan Architecten staat centraal op de themapagina’s in het decembernummer van de Architect. Het ontwerp gaat uit van een tweedeling tussen een onderbouw van twee verdiepingen voor het publieke gedeelte, met daarop een abstracte glazen opbouw van drie verdiepingen. Deze tweedeling is tot in de spreekwoordelijke details uitgewerkt.

Minstens zo belangrijk is het materiële oppervlak van de gevels, dat in relatie staat tot het gebouw als geheel. Daarnaast vormt de gevel van een gebouw de begrenzing van een straat of plein. Het in dit nummer besproken gebouw voor de Hoge Raad der Nederlanden, de trotse winnaar van onze ARC16 Architectuur Award, door Kaan Architecten laat zien hoe complex het ontwerp van een gevel kan zijn.

Reageer op dit artikel