nieuws

Bouwvergunning OCC Den Haag verleend

Architectuur

In het verlengde van het positieve Welstandsadvies, is de bouwvergunning voor het Onderwijs en Cultuur Complex (OCC) verleend. Gemeente en bouwer hebben afgelopen maanden extra tijd geïnvesteerd in het uitwerken en verbeteren van het ontwerp. Uitgangspunt daarbij is het afgesproken kwalitatief hoogwaardige gebouw tegen de afgesproken prijs.

Bouwvergunning OCC Den Haag verleend
Beeld: architectuurstudio HH / Jo Coenen Architects & Urbanists

In het advies van de Welstandcommissie noemt de commissie het huidige ontwerp overtuigend: “Een doordacht gebouw met een stedelijke en openbare uitstraling. Een duidelijk onderdeel van de binnenstad, het sluitstuk van de Haagse loper en een blikvanger aan het Spuiplein.” Het goedgekeurde ontwerp bevat een aantal verbeteringen ten opzichte van eerdere versies. Zo krijgt de gevel aan de Schedeldoekshaven dezelfde boomstructuur als de andere gevels, zijn de entrees en de arcade verruimd en verbeterd en is het materiaalgebruik en detaillering verder uitgewerkt.

Wethouder

Wethouder Joris Wijsmuller: “Het OCC wordt komende decennia een beeldbepalend gebouw in het hart van de stad. Dus staat kwaliteit voorop. Daar nemen we de extra tijd voor die daarvoor nodig is, maar blijven daarbij binnen de vastgestelde financiele en kwaliteitskaders. Kortom: het afgesproken gebouw binnen het afgesproken budget.”

Jaren

De soap rond het OCC duurt al jaren. Een eerste ontwerp door Neutelings Riedijk is gesneuveld. In het huidige ontwerpteam werken architectuurstudio HH, Jo Coenen Architects & Urbanists en NL architects samen. Omdat het ontwerp is gewijzigd en extra wordt ingezet op kwaliteit zal het OCC een jaar later, in juni 2020, gereed zal zijn. In februari 2017 beginnen de bouwvoorbereidingen, in juni 2017 start de bouw.

Reageer op dit artikel