nieuws

Nieuw Haags centrumgebied CS Oost

Architectuur

Het gebied tussen de Utrechtsebaan en Den Haag CS gaat de komende tien jaar de schakel vormen tussen de economische kernen rond Centraal Station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Deze concept-gebiedsvisie Centraal Station Oost is door het college van B&W vastgesteld.

Nieuw Haags centrumgebied CS Oost

De gebiedsvisie Centraal Station Oost voorziet ook in de overkapping van een deel van de Utrechtsebaan, die bovendien zorgt voor aansluiting op Bezuidenhout. Het gebied combineert werken, leren, wonen en recreëren. Daarmee heeft CS Oost de potentie om uit te groeien tot één van de gezichtsbepalende plekken van de stad, aldus het Haagse college.

De gebiedsvisie is een eerste concrete uitwerking van de vastgestelde Agenda Ruimte voor de Stad. In deze stadsentree is een groot aantal kennisinstellingen en bedrijven gevestigd. Deze zullen de komende tien jaar worden omgevormd tot een ‘bruisend innovatiemilieu’.

De gebiedsvisie creëert bovendien ruimte voor 2.000 nieuwe woningen en circa 30.000 m2 voorzieningen als kantoren, onderwijs en lichte horeca. Door de aandacht voor de buitenruimte krijgt dit binnenstedelijk gebied, inclusief hoogbouw, toch een aangenaam verblijfsklimaat.

De Grotiusplaats, gelegen tussen het Koninklijk Bibliotheek-gebouw en de Prins Clauslaan wordt de eerste stap in de ontwikkeling van het gebied. De gemeente heeft een intentieovereenkomst gesloten met Provast om deze locatie te ontwikkelen. Wethouder Joris Wijsmuller (Stadsontwikkeling): ‘CS Oost wordt een schoolvoorbeeld van slim omgaan met de groei van de stad: meer ruimte voor wonen en werken combineren met meer ruimte voor groen en recreëren. Dus ook hier: verdichten, vergroenen en verduurzamen.’

Voor het leefklimaat in de buitenruimte is dan ook volop aandacht. Het is een integraal onderdeel van de visie, zodat de buitenruimte geen doorgangsruimte wordt, maar er voor zal zorgen dat mensen er juist graag willen verblijven. Verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis: ‘Door de Utrechtsebaan met een prachtig, groen plein te overkappen krijg je een aantrekkelijke en aangename verblijfsplaats, direct gelegen aan ‘De Haagse Loper’, een belangrijke voetgangersroute tussen het centrum en het Bezuidenhout. Hierdoor wordt het centrum nog beter verbonden met het kantorengebied Beatrixkwartier en het centrum. Juist dat is ook goed voor de economie.’

Ook de renovatie van het Koninklijk Bibliotheekcomplex en de herbestemming/herontwikkeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken maken onderdeel uit van de plannen met CS Oost. De nieuwe bestemming van de ministerie-locatie zal pas vorm krijgen na de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in het gebouw.

Via deze gebiedsvisie worden de randvoorwaarden en beleidsmatige kaders voor de verschillende projecten in het gebied en hun onderlinge afhankelijkheden vastgelegd, laat de gemeente weten. Na de consultatieperiode zal de definitieve versie van de gebiedsvisie Centraal Station Oost begin volgend jaar worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel