nieuws

BNA publiceert Richtlijn Gezonde Architectenselecties

Architectuur

Met de Richtlijn Gezonde Architectenselecties hoopt de BNA “de financiële en creatieve uitputtingsslag van de architectenbranche een halt toe te roepen” en de balans in de markt te herstellen. De branchevereniging signaleert dat aanbestedingen niet langer bijdragen aan het verdienmodel van bureaus.

BNA publiceert Richtlijn Gezonde Architectenselecties

 

Opdrachtgevers hebben niet altijd voldoende kennis van de werkwijze van architecten. De Richtlijn helpt hen bij het formuleren van de juiste uitvraag en maakt het kostenmodel inzichtelijk aan de hand van een aantal voorbeelden. Uitgangspunt bij het kiezen van de uitvraag is volgens de BNA een duidelijke formulering van de opdracht en de selectiecriteria. De verwachtingen voor de te leveren producten (deliverables) en de tenderkosten moeten hier op worden afgestemd. De Richtlijn biedt verschillende voorbeelden en overzichten om deze uitgangspunten te onderbouwen.

Betrokken partijen

De BNA heeft als initiatiefnemer de richtlijn opgesteld samen met ICSadviseurs en Architectuur Lokaal. Gemeenten, het rijk, adviseurs en aannemers zijn hierbij betrokken en erkennen de noodzaak tot een betere aanbestedingscultuur. Het Rijksvastgoedbedrijf neemt de Richtlijn mee bij het aanpassen van hun inkoopbeleid.

Reageer op dit artikel