nieuws

Winnaar Ithakaprijs en stipendium 2016

Architectuur

Paul Schnabel, Yme Kuiper, Madeleine Maaskant, Hans Marijnissen, Luydert Smit en Rene Dessing, de jury van de Ithakaprijs en stipendium heeft twee winnaars aangewezen.

Winnaar Ithakaprijs en stipendium 2016

Aan prijs en stipendium is een geldbedrag van € 5.000,- verbonden en is daarmee de belangrijkst erfgoedprijs in ons land. De jury bestaat uit: Paul Schnabel, Yme Kuiper, Madeleine Maaskant, Hans Marijnissen, Luydert Smit en René Dessing.

De jury van de Ithakaprijs besloot dit jaar om twee publicaties te waarderen met de Ithakaprijs 2016. De winnaars zijn:
– Kees van der Leer en Henk Boers voor het boek Huygens’ Hofwijck. De buitenplaats van Constantijn en Christiaan, Voorburg 2015
en
– Martin van den Broeke voor Het Pryeel van Zeeland. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820, Hilversum 2016.

Huygens Hofwijck _Iktahkaprijs 

Van der Leer

Drs. Kees (Cornelis Leendert) van der Leer (geboren 1944 te Zwijndrecht) studeerde economische wetenschappen aan de Economische Hogeschool te Rotterdam, de huidige Erasmus Universiteit. Hierna was hij jarenlang docent en conrector aan het Zandvlietcollege in Den Haag. Als bewoner van de Voorburgse buitenplaats In de Wereldt is veel Gevaer verdiept hij zich in de historie van oude buitens en andere historische gebouwen. Hij geldt als specialist van Hofwijck en haar bewoners.

Henk Boers

Henk Boers is als hortulanus verbonden aan de historische tuinen van Hofwijck en Het Muiderslot. Hij heeft vanuit zijn jarenlange ervaring met onderzoek naar, beheer en onderhoud van historische tuinen de restauratie/reconstructie van bovengenoemde tuinen vormgegeven en begeleid. De tuin van Hofwijck is hersteld in 2004. In deze tuin is de complete beplanting uit de tijd van Constantijn Huygens weer teruggebracht. Hierover publiceerde hij (samen met Kees van der Leer) De reconstructie van de tuin van Hofwijck (Cascade, 2009). Boers is bestuurslid bij het Gilde van Nederlandse Tuinbazen.

Van den Broeke

Dr. Martin van den Broeke is werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij is de eerste promovendus bij de bijzondere Leerstoel Historische Buitenplaatsen en Landgoederen en bij het in 2010 opgerichte Kenniscentrum Landschap. Hij verrichtte zijn onderzoek (geheel in zijn vrije tijd) aan het Groningen Research Institute for the Study of Culture (ICOG), Faculteit der Letteren. Van den Broeke is onder meer bestuurslid van Tuinhistorisch Genootschap Cascade en de Donderberg Groep: Stichting voor follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur. Eerder publiceerde Van den Broeke, naast talrijke artikelen, ook het boek Buitenplaatsen in Noordgouwe. Hofsteden, lusthoven en landhuizen.

In zijn laudatio roemde juryvoorzitter Paul Schnabel de inzendingen voor de Ithakaprijs 2016. Hij meldde dat over een breed gebied er grondig onderzoek is gedaan waardoor onze kennis van dit cultuurgroene erfgoed is verrijkt. Hij zei verder: “Voor de toekenning van de Ithakaprijs kijken we niet alleen naar de wetenschappelijke kwaliteit van het werk, maar ook naar de mate waarin er een relatie wordt gelegd met het publiek en de samenleving. Ieder van deze publicaties is een oproep om zuinig te zijn op wat er nog is. Er is al te veel verdwenen. Wat er nog is, heeft toekomst, blijft bewaard en blijft levend als de waarde ervan wordt gezien en beleefd door de samenleving. De auteurs van de boeken voor de Ithakaprijs leveren een belangrijke bijdrage aan de versterking en de verdieping van dat besef”.

Vanwege het niet uitreiken van het stipendium besloot de jury de Ithakaprijs dit jaar twee maal uit te reiken. Een keer voor wat voor de jury het mooiste boek en meest fascinerende verhaal vindt en één keer voor wat zij als wetenschappelijk de meest diepgaande en gedegen studie beschouwt. De Ithakaprijs 2016 gaat naar ‘Hofwijck’ van Kees van der Leer en Henk Boers en naar ‘Het pryeel van Zeeland’ van Martin van den Broeke.

Prijs en stipendium worden vanaf 2015 voor vijf jaar uitgereikt aan relevante studies en voorstellen die verbindend onderzoek betreffen. De Ithakaprijs is bedoeld ter stimulering van interdisciplinair (wetenschappelijk) onderzoek over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Ook journalistieke (media) producties die dit cultuurgroen erfgoed breed en positief onder de aandacht hebben gebracht komen in aanmerking. 

 

 

Reageer op dit artikel