nieuws

Kindcentrum BuitenRijck, Woonkamer van Sion, door LIAG

Architectuur

In samenwerking met SMT Bouw & Vastgoed heeft LIAG het ontwerp voor de nieuwbouw van kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk gemaakt. In opdracht van gemeente Rijswijk zal dit project in een Design & Build overeenkomst (UAV-Gc) worden uitgevoerd. Het duurzame ontwerp heeft de naam ‘Woonkamer van Sion’ meegekregen.

Kindcentrum BuitenRijck, Woonkamer van Sion, door LIAG

In het kind centrum zal een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang worden gehuisvest. Op de tweede verdieping komt een sportvoorziening, die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuw te realiseren complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, Stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de Gemeente Rijswijk.

LIAG Kindcentrum Rijswijk BuitenRijck

De verschillende gebruikers kunnen elk op meerdere manieren gebruik maken van de ruimten. Zo kan bijvoorbeeld de kinderopvang met een kleine groep kinderen gebruik maken van een gesloten speellokaal. Ook kunnen er twee groepen van de basisschool samen gebruik maken van de extra grote ruimte. Verder is er ’s avonds de mogelijkheid voor de buitenschoolse opvang om gebruik te maken van één grote ruimte die verbonden is met de aula. Door toepassing van open leerpleinen voor de midden- en de bovenbouw ontstaat een zee van ruimte met grote flexibiliteit.

LIAG Kindcentrum Buiten Rijck Rijswijk

Naast een gezond binnenklimaat worden tal van maatregelen getroffen voor het creëren van een energiezuinig en milieuvriendelijk onderwijsgebouw. Zo wordt op het dak van het onderwijsgebouw 230m2 zonnepanelen geplaatst om te voorzien in het overgrote deel van de eigen energievraag. De GPR-methodiek, welke de mate van duurzaamheid meet, geeft een gemiddelde score van 8,3 voor dit onderwijsgebouw. Tevens is aandacht besteed naar de duurzaamheid in relatie tot het onderhoud en de exploitatie van het onderwijsgebouw over een lange periode.

In het voorjaar 2017 zal een start gemaakt worden met de bouwwerkzaamheden.

Reageer op dit artikel