nieuws

Architectuur, een vak dat nooit slaapt

Architectuur

Een kwart van de architectuurstudenten in de UK behoeft medische begeleiding voor de stress en spanning waar ze tijdens hun studie mee te maken krijgen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Engelse vakblad Architects’ Journal (AJ) onlangs op de scholen uitvoerde. Dat is slecht nieuws voor diegenen die voor een architectuurstudie kiezen, maar ook voor de architectuur zelf.

Architectuur, een vak dat nooit slaapt

Belangrijkste reden zijn de schulden die architectuurstudenten in Engeland gedurende hun studie opbouwen en die voor de meesten ver boven de £30.000 liggen. Tegelijkertijd worden veel studenten gevraagd om onbetaald werk te verrichten op bureaus. Dit gekoppeld aan de vrees dat de opleiding niet echt een voorbereiding vormt op de praktijk, leidt tot veel kopzorgen.

 AJ Architectuur_een studie die nooit slaapt _ Opinie_Harm_Tilman
Werk je ’s nachts ook door?

Studiebelasting

De stress in de opleiding wordt echter ook veroorzaakt door de excessieve studiebelasting waaraan de studenten bloot staan. Liefst negen van de tien studenten geeft aan wel eens een nachtje te hebben moeten doorwerken voor hun ontwerpstudie. Hoe hard je ook werkt en hoe goed je ook je tijd indeelt, ‘s nachts doorwerken komt regelmatig voor, zegt een van de respondenten.

Beter werk

In de praktijk is het niet veel anders. Ik herinner me nog heel goed het moment dat ik met een bekende architect ’s avonds na tienen op zijn bureau belandde en hij zichtbaar geïrriteerd was daar niemand meer aan te treffen. Het nachten doorwerken vormt op veel bureaus de fundering onder hun architectuurproductie. Ze wordt verdedigd op basis van de opvatting dat dit “beter werk” zou opleveren.

AJ Architectuur een vak dat nooit slaapt_Opinie_Harm_Tilman
Is je ooit gevraagd gratis te werken?

Ondernemende kant

De resultaten van het AJ-onderzoek zijn verontrustend, zeker als het gaat om de werkdruk en het gratis verzetten van werk; issues die later in de praktijk een-op-een worden herhaald en doorgezet. Ze verhogen de druk op de opleidingen om in het onderwijs meer aandacht te besteden aan de ondernemende kant van de architectuur.

Verantwoordelijkheid beroepsgemeenschap

De scholen rekenen het verwerven van deze kennis en vaardigheden tot nu toe tot de verantwoordelijkheid van de beroepsgemeenschap. Hoe gek het ook klinkt, het studenten geschikt maken voor de beroepspraktijk achten ze niet hun primaire taak.

Tijd speelt geen rol

Echter het ‘s nachts doorwerken is op scholen zo gewoon, dat studenten ervan overtuigd zijn dat dit straks ook in de praktijk van ze wordt verlangd. Door deze mogelijkheid zijn ze niet meer in staat een opgave tijdig tot een goed einde te brengen. ’s Nachts doorwerken wordt gezien als een teken van betrokkenheid. Architectuur wordt zo een discipline die nooit slaapt en waarin tijd geen rol speelt.

Zakelijke benadering

Niets is echter minder waar. Een meer zakelijk benadering zou architectuur dan ook goed doen. Het is toch werkelijk te gek voor woorden dat studenten nog altijd een opleiding kunnen afsluiten zonder kennis van de onderneming waarvan ze later deel gaan uitmaken. Dat de opleiding studenten beter gaan voorbereiden op de architectuurpraktijk, lijkt daarmee een kwestie van de tijd.

Reageer op dit artikel