nieuws

Nieuwe sound in Hasselt

Architectuur

Door de explosieve groei van het leerlingenaantal en het educatieve aanbod moest de Kunsthumaniora in Hasselt uitgebreid en gerenoveerd worden. De kunstzinnige opleiding kreeg veertien extra algemene klaslokalen, maar ook speciale klassen voor zang, woordkunst en theater. In de refter, waar voorstellingen en lezingen worden gehouden was een optimale akoestiek een belangrijk uitgangspunt. Daar is door de architect gekozen voor akoestische betonblokken met een hoog geluidsabsorberend vermogen om een optimaal geluidseffect te realiseren.

Nieuwe sound in Hasselt

Net als Nederland kent België een programma om de verblijfskwaliteit in scholen te verbeteren. In het programma, ‘Scholen van Morgen’, is veel aandacht voor de akoestische kwaliteiten van de leeromgeving. Terecht, zegt Eugenie van der Kleij van Soundless Acoustics. “Een goed akoestisch klimaat binnen een ruimte voorkomt ziekteverzuim en is in een onderwijsomgeving – waar informatieoverdracht plaatsvindt – van groot belang voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Vaak wordt bij akoestiek gedacht aan geluidsisolatie en wordt het belang van geluidsabsorptie enorm onderschat.

Nagalm

Nagalm, in bijvoorbeeld klaslokalen, heeft namelijk verstrekkende gevolgen. Leraren zijn door de nagalm namelijk nauwelijks te verstaan. Zij moeten vaak hun stem verheffen. Behalve dat het vermoeiend is, leiden die stemverheffingen ook tot overbelasting van de stembanden en slechte verstaanbaarheid. Daarnaast wordt nagalm als hard en zeer onprettig ervaren door de toehoorders. En dat heeft weer direct effect op het concentratievermogen, leerprestaties en het gedrag van leerlingen; zij worden sneller prikkelbaar en vermoeid.”

 

Absorptie

“Akoestisch comfort moet hoger op de agenda staan, zowel bij nieuwbouw als renovaties”, meent Van der Kleij. “Vaak worden akoestische maatregelen te laat of niet adequaat genomen, terwijl er al bij het ontwerp en in de materialisatiefase aandacht voor hoort te zijn. Zo voorkom je dat er achteraf naar oplossingen moet worden gezocht. Door in de ontwerpfase al rekening te houden met de geluidsabsorptie zijn bouwkundige oplossingen bovendien goed in het ontwerp te verwerken.

Frequenties

De wand in de refter is voorzien van Soundblox. “Deze absorberen het geluid zowel in de lage frequenties als de frequenties binnen het spraakgebied. Daarnaast is het een decoratieve oplossing die past in elk ontwerp door de vele mogelijkheden qua kleur en vormgeving.” Behalve in de refter zijn de Soundblox verwerkt in de sporthal en de theaterklassen, waar de architect ook de nagalm wilde reduceren.

Reageer op dit artikel