nieuws

Houten kubuswoningen Onix voor asielzoekers in Groningen

Architectuur

Voor 600 asielzoekers heeft Onix het Cubestee concept doorontwikkeld. Dit in samenwerking met de Groningse ontwikkelaar Rizoem en Friso Bouwgroep. Omdat het project tijdelijk is kon het COA de normale aanbestedingsprocedure omzeilen. Zo kunnen lokale architecten en bedrijven profiteren van de komst van een asielzoekerscentrum.

 Themadossier: circulair bouwen

De houten kubussen zijn technisch uitgewerkt om ze geschikt te maken voor woningbouw. Zo kunnen nu woningscheidende vloeren worden geplaatst en zijn verschillende indelingen voor grote en kleine vertrekken bedacht. De Cubestee kan zowel horizontaal worden gekoppeld als verticaal worden gestapeld. Er zijn hierdoor legio configuraties denkbaar. Na tien jaar kunnen de woningen bovendien worden ontmanteld in losse vloer- en wanddelen van 3 bij 6 meter. Een tweede leven is daarmee gemakkelijk mogelijk.

  

Tijdelijke stedenbouw

Ook de stedenbouwkundige opzet is door Onix ontworpen. “Het is een vorm van tijdelijke stedenbouw. Maar we hebben de kubussen zo geplaatst dat het ook gewoon een woonbuurt zou kunnen zijn. We hebben veel rekening gehouden met bestaande artifacten. De verharding en bomen zijn zoveel mogelijk behouden. De collectieve bebouwing in het middendeel wordt geplaatst op een bestaande fundering”, aldus architect Haiko Meijer.

  

Opzet met hofjes 

Het terrein wordt ingericht met twee centrale collectieve gebouwen waar onder meer sportfaciliteiten, een kinderdagverblijf en multifunctionele ruimtes in komen. Aan de randen liggen kleinere woningen die geschakeld zijn rond een voorhofje dat uitwaait richting het midden. Onix koos deze opzet vanwege de overzichtelijkheid vanaf en richting de hofjes. Ook wordt het zicht op het naastgelegen bedrijventerrein geminimaliseerd. Overigens moet het raadsbesluit over de komst komende week nog vallen, maar architect Haiko Meijer schat dit positief in omdat lokale ondernemers onderdeel zijn van het plan.

Meer berichten over asielzoekersopvang 

Reageer op dit artikel