nieuws

Open brief tegen Forumplan Rotterdam

Architectuur

Op initiatief van nazaten van wederopbouw-architect Jaap Bakema is een open brief geschreven aan het Rotterdamse college van B & W waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de nieuwe Forumplannen zoals die eind 2015 zijn gepresenteerd. In de plannen wordt de zuidelijke Lijnbaan bedreigd met sloop. De brief wordt ondersteund door een grote groep sympathisanten waaronder Hedy d’Ancona (voorm. minister van Cultuur), Sjarel Ex (directeur Boymans van Beuningen), Kristin Feireiss (voorm. directeur NAi) en Wim Pijbes (directeur Rijksmuseum).

Open brief tegen Forumplan Rotterdam

De Lijnbaan is in de wederopbouwjaren ontworpen door Van den Broek en Bakema als woon- en winkelgebied waar hoogbouw en laagbouw hand in hand gaan en waar zowel auto als voetganger zich thuis zouden voelen. Samen met de warenhuizen aan het Binnenwegplein en de woonhoven is het Lijnbaankwartier een uniek stedenbouwkundig ensemble. Vanaf de bouw tot op de dag van vandaag kan het gebied zich verheugen op internationale aandacht vanwege haar unieke architectuur en stedebouw.

Aantasting van icoon wederopbouwperiode

Het Forumplan dat zich in het zuidelijke deel van het Lijnbaan-gebied bevindt, wordt gedragen door ontwikkelaar Multi. De betrokken ontwerpers zijn OMA en Wessel de Jonge. De plannen voor het ‘Forum’ betekenen volgens de initiatiefnemers en ondertekenaars een grote aantasting van hét icoon van de Rotterdamse wederopbouw. Door de sloop van bepaalde delen van de zuidelijke Lijnbaan verdwijnt de samenhang van het stedenbouwkundig geheel. “En dat nota bene in het Wederopbouwjaar dat de stad op dit moment viert”, zo schrijft Dirk van de Heuvel, een van de initiatiefnemers en directeur van het Jaap Bakema Study Centre.

Sloop versus monumentenstatus

“Aanvankelijk liet het Forumplan de Lijnbaan ongemoeid”, schrijven de initiatiefnemers van de open brief. “De spectaculaire ‘Kaas van Koolhaas’ verrees vanuit de binnenhof van het blok met de historische randbebouwing als een soort gepaste schaalovergang en leek juist een mooie versterking/aanvulling op winkelconcepten als de Bijenkorf, de Koopgoot en de Lijnbaan zelf; nieuw en bestaand zouden elkaar versterken. Ironisch genoeg vormen de plannen voor het Forum een schril contrast met de plannen voor het noordelijke deel van de Lijnbaan dat een monumentenstatus heeft en op dit moment in oude luister wordt hersteld.

Zonder Koolhaas’ megablok verdwijnt samenhang

“Maar bij de verdere planontwikkeling is het plan als een soufflé in elkaar gezakt, het spectaculaire blok verdween en en passant wordt het zuidelijk deel van de Lijnbaan weggepoetst dat de samenhang met de warenhuizen aan het Binnenwegplein zo mooi tot stand bracht.”

Net zo belangrijk als Van Nellefabriek

Het belang van de historische Lijnbaanbebouwing is volgens de initiatiefnemers evident. “Cultuurhistorisch kijk je naar een monument à la de Van Nelle, zo niet belangrijker vanwege de link met de oorlog, het bombardement en het feit dat het om een nieuw stadshart en een nieuw idee van publieke ruimte ging destijds.”

De komende weken beslist de gemeenteraad over het Forum-plan. De open brief en de lijst met haar ondertekenaars is te vinden via deze link.

Reageer op dit artikel