nieuws

VenhoevenCS werkt aan toegankelijkheid 9 stations

Architectuur

VenhoevenCS architecture+urbanism werkt tot half 2020 in opdracht van en samen met aannemer K_Dekker bouw & infra b.v. aan de verbetering van de perrontoegankelijkheid van 9 treinstations in Nederland voor reizigers met een functiebeperking. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Sophia Engineering, Klaver en Sweco.

VenhoevenCS werkt aan toegankelijkheid 9 stations

VenhoevenCS draagt binnen het project zorg voor de architectonische ontwerpwerkzaamheden, de afstemming van de ontwerpen met de gebruikers en ondersteunt in het doorlopen van de planologische procedures.

Van functioneel naar stedenbouwkundig en architectonisch

Venhoeven CS ontwerpt de aanpassingen aan de stations, zoals de hellingbanen en de traverses. Alhoewel de aanbesteding van Prorail aan de aannemer K_Dekker bouw & infra vooral betrekking heeft op het functioneren van de stations, zal Venhoeven CS haar ingrepen inzetten om tot een betere inpassing te komen van de stations in hun omgeving. Naar verwachting wordt in 2018 begonnen met de verbouwing van het eerste station, in 2020 moeten alle stations klaar zijn.

Programma ‘Toegankelijkheid’

Het project maakt deel uit van het programma Toegankelijkheid van ProRail en de NS, dat als doel heeft in 2020 minimaal 90% van de reizigers van en naar volledig zelfstandig toegankelijke stations te kunnen laten reizen. In 2030 moeten alle stations zelfstandig toegankelijk zijn.

Aanbesteding

In 2015 won K_Dekker bouw & infra b.v. de aanbesteding om op een aantal treinstations de perrons beter toegankelijk te maken door het plaatsen van liften en (het aanpassen van) hellingbanen. De opdracht die K-Dekker vervolgens heeft verstrekt aan Venhoeven CS betreft de stations Eindhoven Strijp-S, Heeze, Wolfheze, Bloemendaal, Driehuis, Haarlem Spaarnwoude, Den Helder Zuid, Tilburg Reeshof en Arnhem Presikhaaf.

Reageer op dit artikel