nieuws

Utrecht akkoord met plan tegen leegstand kantoren

Architectuur

De provincie Utrecht heeft een plan aangenomen om de leegstand van kantoorpanden aan te pakken. RTV Utrecht schrijft dat de provincie gaat snijden in bestemmingsplannen.

Utrecht akkoord met plan tegen leegstand kantoren

Volgens oude regels kon nog maximaal 4,3 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte worden bijgebouwd, maar met het nieuwe plan gaat Gedeputeerde Staten snijden in de bestaande bestemmingsplannen die nieuwe kantoren mogelijk maken.

Leegstand

In 2014 stond in Utrecht 1,2 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg, maar liefst 19% van de totale kantoorcapaciteit in de provincie. Ondertussen was het volgens de oude bestemmingsplannen nog steeds mogelijk om veel bij te bouwen.

Het plan werd goedgekeurd nadat D66, PvdA, SP, SGP en de ChristenUnie met een gewijzigd voorstel kwamen. In dat voorstel is verzekerd dat het softwarebedrijf AFAS in Leusden ook onder de nieuwe regels een nieuw pand mag bouwen. Het bedrijf heeft al langere tijd plannen om in Leusden te gaan bouwen en liet op de vastgestelde plek al een oud pand slopen om ruimte te maken voor de nieuwbouw. Onder de nieuwe regels zou het bedrijf zich op termijn niet meer kunnen vestigen in Leusden, als bij de nieuwbouw vertraging ontstaat.

Alsnog benutten

Het duurt overigens nog wel even voordat het plan wordt doorgevoerd. Gemeenten hebben nog anderhalf jaar de tijd om de in de bestemmingsplannen gereserveerde bouwruimte alsnog te benutten. Het plan komt bovendien nog ter inzage te liggen.

Bron: NOS.nl

Reageer op dit artikel