nieuws

Kraaijvanger Architects ontwerpt Rabobank Gouwestreek

Architectuur

Kraaijvanger Architects heeft samen Dura Vermeer de ontwerp- en bouwtender voor het nieuwe kantoor van Rabobank Gouwestreek gewonnen. Het nieuwe kantoor komt naast het NS-Station in Gouda te staan. De vier huidige vestigingen, verspreid over de stad, worden bij elkaar gevoegd in het gebouw waarin exterieur en interieur integraal worden benaderd.

Kraaijvanger Architects ontwerpt Rabobank Gouwestreek

Volgens de selectiecommissie biedt het ontwerp van de combinatie Dura Vermeer en Kraaijvanger Architects de meeste kwaliteit voor klanten en medewerkers. Daarbij kan het ontwerp flexibel worden ingezet, het totale vloeroppervlak van 4750 m2, kan worden gedeeld met een andere gebruiker. Het voldoet aan alle eisen voor een BREEAM-Excellent certificaat, waarbij rekening is gehouden met de complexiteit van bouwen langs het spoor.

 Rabobank Gouda Kraaijvanger

Transparant

Het ontwerp van Kraaijvanger Architects bestaat uit een stevige rug van baksteen waarvoor een glazen box staat. Hiermee wordt beantwoord aan de tweeledige identiteit van de Rabobank: de rug staat voor soliditeit en betrouwbaarheid, het glazen volume voor toegankelijkheid, contact met de omgeving en een transparante organisatie. Tegelijkertijd biedt de bakstenen rug met een groot venster op de stad een herkenbaar beeld voor iedereen die met de trein Gouda binnenkomt.

 Rabobank Gouda Kraaijvanger

Rabobank Gouda Kraaijvanger

Verbinden

Centraal in het ontwerp staat het thema ‘verbinden’ op verschillende niveaus. Zo is rekening gehouden met de betrokkenheid van lokale partijen in de totstandkoming van het gebouw. Letterlijk is het thema vertaald in het hart van het gebouw waar de ontmoeting met klanten en gasten plaatsvindt. Door ruimte te geven aan een publiek programma wordt de verbinding met de stad versterkt. Zo biedt het kantoor faciliteiten voor bijeenkomsten en activiteiten van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. 

Bron: Kraaijvanger Architects/Dura Vermeer

 Rabobank Gouda Kraaijvanger 

Reageer op dit artikel