nieuws

Den Haag steunt plan 434 appartementen Laakhaven-West

Architectuur

Nu Projectontwikkeling mag van het Haagse stadsbestuur 434 appartementen en een commercieel gebouw van 2.200 m2 bvo ontwikkelen aan de Calandkade in Laakhaven-West. Sloop van de huidige bedrijfspanden, grondsanering en een bestemmingsplanwijziging zijn nog wel nodig.

Den Haag steunt plan 434 appartementen Laakhaven-West

Dat schrijft Den Haag in een uitgebreid planuitwerkingskader Calandkade 47. Eind vorig jaar zei het stadsbestuur het plan van initiatiefnemer Nu Projectontwikkeling te steunen. Op de locatie aan rivier de Laak bevinden zich nu nog bedrijfsloodsen. Sinds de transformatie van Laakhaven-West van bedrijventerrein naar gemengd stedelijk wonen is ingezet, worden de loodsen volgens het stadsbestuur steeds meer als een rotte appel in het gebied gezien. Nu Projectontwikkeling heeft het plan in overleg met de eigenaar van deze panden ontwikkeld.

Wijziging in bestemmingsplan

In totaal is de Haagse onderneming van plan er 434 appartementen te realiseren. Oorspronkelijk was Nu van plan er 492 appartementen tot maximaal 50 m2 te realiseren. B&W heeft echter bepaald dat er minimaal zestig appartementen groter dan 60 m2 moeten komen, zodat ook het middeldure huursegment kan worden bediend. Aangezien de ontwikkeling niet past binnen het bestemmingsplan, wil het stadsbestuur meewerken aan een bestemmingsplanwijziging. ‘Het uitgangspunt van Den Haag is om tot en met 2020 de toename van het aantal inwoners te faciliteren Stedelijk wonen is op deze locatie een prima toevoeging. Voor young professionals is in Den Haag nog weinig geschikt woningaanbod. Deze doelgroep past bij deze plek en sluit aan bij de visie van Laakhaven-West om een hip en stedelijk milieu te creëren’, schrijft het stadsbestuur.

Woonblokken

Den Haag wil dat de ontwikkelaar ook de naastgelegen gemeentekavel LW8 bij het plan betrekt. ‘Nu Projectontwikkeling is bereid de kavel tegen marktconforme voorwaarden van de gemeente af te nemen. Het bedrijf mag er een commercieel gebouw met een gemengd programma tot 2.200 m2 bvo ontwikkelen. De initiatiefnemer wil vier in hoogte oplopende woonblokken realiseren die haaks staan op de Calandkade. Aan de Calandkade geldt boven de plint een maximale opbouw van vijf bouwlagen. De bebouwing aan de 1e Lulofsdwarsstraat mag uit een plint met daarboven minimaal acht bouwlagen en maximaal twaalf bouwlagen bestaan. De woongebouwen zijn verbonden met twee gemeenschappelijke daktuinen.

Parkeerplekken

Van Den Haag moet Nu Projectontwikkeling binnen het bouwblok een inpandige parkeervoorziening met honderd plaatsen realiseren. Van de 150 parkeerplaatsen voor bezoekers moet Nu er vijftig ontwikkelen. Voordat de bouw kan beginnen moeten de nu aanwezige bedrijfspanden worden gesloopt, de locatie gesaneerd en een juridisch-planologische procedure worden doorlopen. De doorlooptijd van die procedure is zes maanden, aldus de gemeente. Ook is aanvullend ‘windonderzoek’ nodig, omdat met een bouwhoogte hoger dan 30 meter mogelijk windhinder ontstaat. Tot slot moet provincie Zuid-Holland nog groen licht geven. De ontwikkelaar is al drukdoende in Laakhaven-West met ruim 600 appartementen en een paar 1.000 m2 aan commerciële voorzieningen in aanbouw.

Reageer op dit artikel