nieuws

‘De adaptieve dijk – Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar’

Architectuur

Op donderdag 28 januari presenteren zes multidisciplinaire ontwerpteams in Wageningen strategische toekomstscenario’s voor de Nederlandse rivierdijken. Het gaat om drie locaties: de Waaldijk tussen Tiel en Lent, de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen en de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer. Het is een primeur dat de ruimtelijke disciplines op deze manier meedenken over een duurzame en kwalitatieve toekomst van de Nederlandse dijken.

‘De adaptieve dijk – Strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar’

In het najaar van 2015 heeft BNA Onderzoek het initiatief genomen samen met de waterschappen Rivierenland, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta, de provincies Gelderland en Overijssel en het Delta Ontwerpplatform de ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk’ op te starten. De initiatiefnemers van dit project denken dat de aankomende wateropgave gebaat is bij de verbeeldingskracht van de ontwerpende disciplines. Door middel van ontwerp krijgen de vraagstukken rond water en ruimte verdieping, worden scenario’s uitgebeeld en worden mogelijke toekomsten bespreekbaar voor onder andere overheden en bewoners in het gebied. De studie legt door middel van ontwerp een verband tussen de nodige dijkversterkingen, de lokale ruimtelijke agenda’s en de mogelijkheden waar nog niet aan is gedacht.

Voor de drie waterschappen die dijktrajecten uit hun gebied hebben ingebracht, levert deze ontwerpstudie de nodige inspiratie op. De ontwerpen vormen nog geen basis voor de planontwikkeling, maar het is interessant om vooruitlopend op dijkaanpassingen al breder naar onze dijken te kijken dan alleen vanuit ‘harde’, vaste ontwerpnormen. Een frisse, creatieve blik van buitenaf is daarbij zeer welkom.’

Multidisciplinaire teams

In deze studie hebben zes multidisciplinaire ontwerpteams drie locaties onderzocht: de Waaldijk tussen Tiel en Lent, de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen en de IJsseldijk tussen Zwolle en Deventer.

Onderstaande de deelnemers van de verschillende ontwerpteams:

Locatie Waaldijk (Tiel – Lent)

Michel Schreinemachers (NEXT architects),Pieter Schengenga (H+N+S landschapsarchitecten), Inge Kersten (H+N+S landschapsarchitecten, Marinus Kooiman (historisch geograaf) en Martin Egas (Dura Vermeer).

Wim Maas (Maas Architecten), Frank Vijftigschild (Maas Architecten), Martijn Horst (Cultuurland advies), Peter Hermens (Werkend Landschap), Roelant van Dam (Tauw) en Jeroen van Westen (landschapskunstenaar).

Locatie IJsseldijk (Zwolle – Deventer)

Femke Feenstra (de Jong Gortemaker Algra), Karen Glandrup (de Jong Gortemaker Algra), Sebastiaan Luiten (de Jong Gortemaker Algra), Anne-Sietske Smits-Verburg (Bosch Slabbers landschapsarchitecten), Ian Officer (Bosch Slabbers landschapsarchitecten) en Johanna van Doorn (Steenhuis Meurs).

Theo de Bruijn (IAA Architecten), Moniek Otten (IAA Architecten), Jorrit Noordhuizen (NOHNIK architecture and landscapes), Wieteke Nijkrake (NOHNIK architecture and landscapes) en Jan Frijn (Grontmij).

Locatie Grebbedijk (Rhenen – Wageningen)

Job Roos (Braaksma & Roos Architecten), Eric-Jan Pleijster (Lola landscape architects), Gert Kwekkeboom (The Cloud collective) en Rick ten Doeschate (The Cloud collective).

Johan Blokland (OpZoom architecten), Rob Aben (landschapsarchitect), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK), Rudolf van Broekhuizen (onderzoeker Rurale Sociologie WUR), Herman Agricola (onderzoeker/regiohost FoodValley WUR) en Erik Kuiper (Afvalzorg).

Zij bogen zich samen over vragen als: wat kan een dijk betekenen voor een aantrekkelijk, multifunctioneel, bewoonbaar, veilig en klimaatbestendig landschap? Kunnen we de dijk en het landschap eromheen zo vormgeven dat het een adaptief systeem wordt, dat kan meebewegen met veranderende eisen aan veiligheid en gebruik? En zijn er ruimtelijke functies te bedenken die van de dijk een veelzijdiger landschapselement kunnen maken?

Datum en locatie eindpresentatie en lancering website

28 januari 2016, 13:30 – 17:00 uur
Alterra Wageningen, Droevendaalsesteeg 3, Wageningen, zaal Gaia 1 + 2

Op de slotpresentatie wordt een website gelanceerd, die op een laagdrempelige en interactieve manier de context van de studie en de ontwerpideeën laat zien.

Aanmelden

Reageer op dit artikel